Anunt PUBLIC - Depunerea solicitare emitere acord de mediu pentru rețea alimentare cu apă și de canalizare, publicat in 26.06.2017

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Retea de alimentare cu apa, retea de canalizare si refacere infrastructura, str. Talpau, Municipiul Onesti"