Anunț IMPORTANT - Liste de prioritate privind solicitanții de locuințe de serviciu și tip ANL din Municipiul Onești, publicat în 26.02.2020

ANUNȚ important -  În conformitate cu prevederile HCL nr. 34 și 35/20.02.2020 privind aprobarea listelor de prioritate pentru Anul 2020, s-au stabilit următoarele: Lista de prioritate nr.1 privind solicitanții de locuinte de serviciu  și  Lista de prioritate nr.1 a solicitanților care au acces la locuințe tip ANL din Municipiul Onești, publicate la data de 26.02.2020