FORMULARE - Directia URBANISM

 

 

   FORMULARE - Direcția URBANISM și Amenajarea teritoriului

 1. Cerere-emitere_Certificat-de-URBANISM

 2. Calcul-taxa_Emitere_Certificat-de-URBANISM

 3. Cerere-prelungire-valabilitate_Certificat-de-URBANISM

 4. Cerere-emitere_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 5. Calcul-taxa_Emitere-Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 6. Cerere-prelungire-valabilitate_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 7. Declarație_Valoare-reala-lucrari-executate

 8. Model_Panou-identificare-investitie

 9. Comunicare-PMO_Incepere-executie-lucrari

10. Comunicare-ITC_Incepere-executie-lucrari

11. Comunicare-PMO_Incheiere-executie-lucrari

12. Comunicare-ITC-NE_Incheiere-executie-lucrari

13. Cerere eliberare certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei

14. Cerere emitere ACORD de ocupare al domeniului public sau privat al Municipiului Onești

15. Cerere initiere procedura Concesionare/Inchiriere bun public - proprietatea Municipiului Onești

16. Cerere _ Participare la Receptie terminare lucrari de executie autorizate - Municipiului Onești