CONVOCARE AGA - SC Apa Municipal SA Onesti, pentru data de 20.03.2017, ora 13:00, publicat in 23.02.2017

CONVOCARE - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor- S.C. APA MUNICIPAL S.A. Onești - în data de 20.03.2017, ora 13:00 respectiv ora 14:00, la Sediul societății din Municipiul ONEȘTI