EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Formulare tip

 

 Formulare tip - Municipiul  ONEȘTI

 

   Direcția Economico-Financiară

        Serviciul CONTROL Fiscal

Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL - 001 Declaratie fiscala - cladiri rezidentiale-nerezidentiale-mixte PF

Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Declaratie -cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ

Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declaratie Teren-PF

Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declaratie Teren-PJ

Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL - 005 Declaratie -auto -PF-PJ

Anexa nr. 6 - Model 2016 ITL - 006 Declaratie -auto-Peste 12 Tone -PF-PJ 

Anexa 6A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2023 

Anexa 6B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2023

Anexa nr. 7 - Model 2016 ITL - 007 Declaratie -barci -PF-PJ

Anexa 7A - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2020

Anexa 7B - Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2020

Anexa nr. 6C - Declaratie privind Stabilirea taxe de habitat - PJ - Anul 2020

Anexa nr. 6A - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PF (modificata 2017)

Anexa nr. 7 C - Declaratie privind stabilirea taxei salubritate mediu PJ (modificata 2017)

Anexa nr. 8 - Model 2016 ITL - 008 Decizie Impunere PF

Anexa nr. 9 - Model 2016 ITL - 009 Decizie Impunere PJ

Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certificat-PF

Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat-PJ

Anexa nr. 14 - Model 2016 ITL - 014 Declaratie Deciz Reclama Publ

Anexa nr. 15 - Model 2016 ITL - 015 Declaratie Deciz Afisaj

 

 

   Direcția URBANISM și Amenajarea teritoriului

 1. Cerere-emitere_Certificat-de-URBANISM

 2. Calcul-taxa_Emitere_Certificat-de-URBANISM

 3. Cerere-prelungire-valabilitate_Certificat-de-URBANISM

 4. Cerere-emitere_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 5. Calcul-taxa_Emitere-Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 6. Cerere-prelungire-valabilitate_Autorizatie-de-CONSTRUIRE_Desfiintare

 7. Declarație_Valoare-reala-lucrari-executate

 8. Model_Panou-identificare-investitie

 9. Comunicare-PMO_Incepere-executie-lucrari

10. Comunicare-ITC_Incepere-executie-lucrari

11. Comunicare-PMO_Incheiere-executie-lucrari

12. Comunicare-ITC-NE_Incheiere-executie-lucrari

13. Cerere eliberare certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei

14. Cerere emitere ACORD de ocupare al domeniului public sau privat al Municipiului Onești

15. Cerere initiere procedura Concesionare/Inchiriere bun public - proprietatea Municipiului Onești

16. Cerere _ Participare la Receptie terminare lucrari de executie autorizate - Municipiului Onești

  

Biroul  MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

 1. Cerere-abonament-loc--parcare

 

 Serviciul  RESURSE UMANE

   1. Anexa 3 -Formular de înscriere la concurs-Revizuit

   2. Adeverință de la fostul Loc de muncă

   3. Model CV european -în limba română

 

  

 Direcția Juridică - Serviciul Autorizări, Securitate și Arhivă

     1. Anexa nr.1 - Formular Cerere eliberare Autorizație de funcționare/Acord de funcționare activități economice-document față verso - vezi aici;

     2. Anexa nr.2 - Formular Cerere avizare periodica Autorizație de funcționare/Acord de funcționare activități economice-document față verso - vezi aici;

     3. Anexa nr.3 - Formular Declarație pe propria răspunder - vezi aici;

     4. Anexa nr.4 - Model Autorizație provizorie de funcționare-document față verso - vezi aici;

     5. Anexa nr.5 - Model Autorizație de funcționare-document față verso - vezi aici;

     6. Anexa nr.6 - Model Acord de Funcționare - vezi aici.