Comisii de specialitate

IComisia nr. 1 de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

 

PRESEDINTE: Florian Constantin
SECRETAR:    Calin-Ghioc Crenguta
MEMBRII:      Moraru Marian-Dorin
                    Cristea Alexandru
                    Zarzu Ciprian Octavian

 

  IIComisia nr. 2 pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

 

PRESEDINTE: Lemnaru Emil
SECRETAR:    Radulescu Florin
MEMBRII:      Lazar Constantin
                    Dumitru Mihai
                    Rosca Sorin

 

 IIIComisia nr. 3  pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

 

PRESEDINTE: Sergentu Adrian
SECRETAR:    Preda Marin
MEMBRII:      Crăciun Elena
                    Agapi Mircea
                    Azoiței Ioan Gabriel

 

 IVComisia nr. pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

 

PRESEDINTE: Ene Gheorghe
SECRETAR:    Antohe Marica Loredana
MEMBRII:      Pașcu Elena Apăvăloaie
                    Ostache Florin
                    Panfil Gelu Ionuț