Comisii de specialitate

 

    IComisia nr. 1 de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

 

PRESEDINTE: Cristea Alexandru
SECRETAR:    Agapi Alexandru
MEMBRII:      Zarzu Ciprian Octavian
                    Cimpoeșu Gheorghe
                    Maxim Miluță

 

  IIComisia nr. 2 pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

 

PRESEDINTE: Dumitru Mihai
SECRETAR:    Doboș Sergiu Mihail
MEMBRII:      Roșca Sorin
                    Jilcu Adrian
                    Moraru Marian Dorin
                    Pașcu Apăvăloaie Elena
                    Orhean Ionuț

 

 IIIComisia nr. 3  pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

 

PRESEDINTE: Sergentu Adrian
SECRETAR:    Doileț Jenica
MEMBRII:      Popescu Carmen
                    Sticlaru Dana-Cerasela
                    Botezatu Maria

 

  IVComisia nr. 4 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

 

PRESEDINTE: Pașcu Apăvăloaie Elena
SECRETAR:    Aanei Ileana
MEMBRII:      Bujor Dumitru  Marcel
                    Dobrea Costel
                    Andronache Nicolae Tudor