EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Buletin informativ

                                           BULETIN INFORMATIV 
                 publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

   Asigurarea accesului la informaţiile de interes public  conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Registraturii generale a Primariei Municipiului Onesti, la adresa de e-mail :  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau la sediul din bd. Oituz, nr.17, Municipiul Onesti, jud. Bacau, telefon 0234/324243, fax 0234/313911. 

   Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un Buletin Informativ care va cuprinde informatii de interes public: 

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica: Organigrama si Statul de functii, atributiile departamentelor: Regulament intern, ROF-PrimarieROF-CL, ROF - Piata,  programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul: Bugetul consolidat pentru anul 2020, Aprobare modificari la Bugetul consolidat - anul 2020, Rectificare a Bugetului consolidat - anul 2020Bilant la 31.03.2020Contul de Rezultat Patrimonial;

f) programele si strategiile proprii: Strategia de dezvoltare locala, Strategia de dezvoltare Servicii sociale, Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.