EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Consultare publica - Anii anteriori

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice

 


 Anii anteriori anului 2018 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Organigrama și Stat de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială - Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 29.12.2017 

Anunt elaborare proiect HCL - Organigrama și Stat de functii DGAS - Municipiul Onești

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe - la proiectul HCL

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2018; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 20.12.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2018, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2018

Raport de specialitate - proiect HCL


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2018-2019; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 08.12.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2018-2019, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind rețeaua școlară-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea ”Planului de analiză și acoperire a riscurilor” pe anul 2018 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 28.11.2017 

Anunt elaborare proiect HCL - Plan de analiză și acoperire riscuri - anul 2018

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexa - la proiectul HCL

   * Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a  Municipiului OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 16.11.2017  

Anunt elaborare proiect HCL - ROF Poliția Locala -Municipiul Onești 

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotărâre - Regulament de organizare și funcționare Politia Locală 

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2018 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 18.10.2017 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2018

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe - Impozite si taxe locale 2018

   * Raport de specialitate - proiect HCL


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Statutul Municipiului OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 29.09.2017

Anunț elaborare proiect HCL - aprobarea Statutului Municipiului Onești

* Expunere de motive - proiect HCL

* Proiect de Hotărâre și Anexa - Statutul Municipiului Onești

* Raport de specialitate - proiect HCL  


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat SA, Municipiul Onești,  pe anul 2017InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 30.05.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Buget de venituri și cheltuieli - SC DPP SA Onesti

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexa -BVC_SC DPP SA Onesti

* Raport de specialitate - proiect HCL  


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare actualizare Regulament de organizare și funcționare a clubului sportiv ”Sport Club Trotușul” OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 05.05.2017

Anunt elaborare proiect HCL - actualizare Regulament de organizare club sportiv ”Sport Club Trotușul” Onești

* Expunere de motive - proiect HCL

* Proiect de Hotărâre și Anexa -Regulament de organizare și funcționare ”Sport Club Trotușul” Onești

* Raport de specialitate - proiect HCL  


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea documentului ”Raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în planul de menținere a calității aerului pentru particule PM10 în Municipiul Onești din 2016”, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 19.04.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Raport măsuri mentinere calitatea aerului, în anul 2016, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotărâre și Anexa privind caliatatea aerului-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea ”Studiului de Oportunitate, a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Caietelor de sarcini ale serviciului” - Municipiul Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 18.04.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Delegare Serviciu de Alimentare cu apa si de canalizare - Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de Hotărâre, Anexa 1 - Studiu de Oportunitate (proiect), Anexa 2 - Regulament (proiect) - Anexa 2(1) - Anexa 2(2) -Anexa 2(3), Anexa 3 - Caiet de sarcini (proiect) - Anexa 3(1) - Anexa 3(2) - Anexa 3(3), Anexa 4 -Contract de delegare (proiect)-Anexa 4(1)-Anexa 4(2) - Anexa 4(3) - Anexa 4(4), Anexa 5 - Listă de inventariere - privind aprobare Delegare serviciul de Alimentare cu apă și de canalizare-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al Municipiului Onești pentru 2017, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 04.04.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Plan anual prevenire și gestionare situații de urgență - Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare privind aprobare Plan anual prevenire situații de urgență-Municipiul Onești, 2017

Raport de specialitate - proiect HCL


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aflate în domeniul public al Municipiului Onești și în administrarea SC Domeniu Public și Privat Onești SA, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 04.04.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Regulament organizare și funcționare cimitire- Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare privind aprobare Regulament organizare și funcționare cimitire-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL 


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu în proprietatea Municipiului Onești, județul BacăuInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 03.02.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Regulament acordare locuințe de serviciu- Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare privind acordare locuințe de serviciu-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL și Anexa 1 la raport


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2017; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 16.01.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2017, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2017

Raport de specialitate - proiect HCL


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2017-2018; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 05.01.2017

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2017-2018, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind rețeaua școlară-Municipiul Onești

Raport de specialitate - proiect HCL


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Regulament privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe Domeniul public sau privat al Municipiului Onești, județul Bacău, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 09.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament lucrări rețele tehnico-edilitare, Municipiul Onești

Expunere de motive - proiect HCL

* Proiect de hotarare, Regulament - lucrări rețele tehnico-eduilitare

Raport de specialitate - proiect HCL


  * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2016-2022, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 04.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Strategie Dezvoltare Locală 2016-2022

Expunere de motive - proiect HCL

Proiect de hotarareAnexă - Strategie Dezvoltare Locală 2016-2022

Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobare Strategie energetică a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2016-2022, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 03.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Strategie Energetica Onești 2016-2022

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexă - Strategie Energetică Onești 2016-2022

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2017 în Municipiul Onești, InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 01.11.2016 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2017

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare, Anexe - Impozite si taxe locale 2017

   * Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- aprobare Regulament privind acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului Convenție pentru stabilirea graficului de eșalonare,  Inițiator: Un grup de consilieri localipublicat in data de 27.09.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament 

   * Expunere de motive - proiect aprobare Regulament

   * Proiect de hotarare - aprobare Regulament

    * Raport de specialitate - proiect aprobare Regulament


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- aprobare Regulament privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare, restante, datorate Bugetului local de către persoanele fizice și persoanele juridice, Inițiator: PRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 14.09.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare Regulament 

   * Expunere de motive - proiect aprobare Regulament

   * Proiect de hotarare - aprobare Regulament

    * Raport de specialitate - proiect aprobare Regulament


 * * *  Proiect  de Hotarare  -- aprobare procedură de evaluare a Organizatiilor Non-Guvernamentale (ONG) inscrise pe lista de prioritati pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinatie decat aceea de locuinta în Municipiul Onești, publicat in data de 13.04.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare procedura de evaluare ONG - Municipiul Onești

   * Expunere de motive - proiect aprobare ONG

   * Proiect de hotarare - aprobare ONG

    * Raport de specialitate - proiect aprobare ONG 
* * *  Proiect  de Hotarare  -- aprobare Înființare Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Onești, publicat in data de 13.04.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare CLT Municipiul Onești

   * Expunere de motive - proiect aprobare CLT

   * Proiect de hotarare - aprobare CLT

    * Raport de specialitate - proiect aprobare CLT


    * * *  Proiect  de Hotarare -- aprobarea Buget Venituri și Cheltuieli  al SC Domeniu Public si Privat SA Onesti pe anul 2016, publicat in data de 08.02.2016 

   * Anunt elaborare proiect HCL - BVC - DPP SA Onești pe 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - BVC DPP SA 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


    * * *  Proiect  de Hotarare -- aprobarea Buget Venituri și Cheltuieli  al SC. TERMON CT SA Onesti pe anul 2016, publicat in data de 05.02.2016 

   * Anunt elaborare proiect HCL - BVC - TERMON CT Onești pe 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - BVC TERMON SA 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


   * * *  Proiect  de Hotarare -- acordare anulare cotă de 73,3% din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local, publicat in data de 04.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - Anulare cota de 73,3 % din majorari

   * Expunere de motive - proiect anulare cota de 73,3%

   * Proiect de hotarare - anulare cota 73,3%

    * Raport de specialitate - proiect anulare cota de 73,3%


 

  * * *  Proiect  de Hotarare -- aprobare facilități anulare majorări de întârziere in cota de 50% aferente obligațiilor restante la plata pentru contribuabilii din Municipiului Onesti, publicat in data de 04.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare anulare 50% majorari de intarziere

   * Expunere de motive - proiect anulare 50% majorări

   * Proiect de hotarare - anulare 50% majorări de întârziere

    * Raport de specialitate - proiect anulare 50% majorari

 


 

 * * *  Proiect  de Hotarare  -- aprobare Regulament de Organizare și Funcționare aparat de specialitate al Primarului Municipiului Onesti, publicat in data de 04.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - aprobare ROF - 2016

   * Expunere de motive - proiect aprobare ROF

   * Proiect de hotarare - aprobare ROF

    * Raport de specialitate - proiect aprobare ROF

 


 

 * * *  Proiect  de Hotarare privind Modificare și completare prevederi HCL privind Impozite și Taxe Locale -2016 in Municipiului Onesti, publicat in data de 02.02.2016

      * Anunt elaborare proiect HCL - Modificare HCL Impozite si Taxe Locale - 2016

   * Expunere de motive - proiect modificare HCL - ITL

   * Proiect de hotarare - modificare si completare HCL-ITL

    * Raport de specialitate - proiect modificar HCL-ITL

 

 


 * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobare Plan anual resurse necesare gestionării Situațiilor de Urgență al Municipiului Onesti, publicat in data de 29.01.2016

   Plan Situatii Urgenta Onesti

   * Anunt elaborare proiect HCL - Plan anual gestionare Situații de Urgență

   * Expunere de motive - proiect Plan anual gestionare SU

   * Proiect de hotarare - Plan anual gestionare SU

   * Raport de specialitate - proiect Plan anual gestionare SU

 

 

 


 

 * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobare Regulament acordare ajutoare de urgență in Municipiului Onesti, publicat in data de 20.01.2016

  BVC Onesti

   * Anunt elaborare proiect HCL - Regulament ajutoare de urgenta

   * Expunere de motive - proiect Regulament ajutoare

   * Proiect de hotarare - Regulament ajutoare

   * Raport de specialitate - proiect Regulament ajutoare

  

 


 

    * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobarea ROF al Serviciului social ”Centrul Social Slobozia” din Municipiului Onesti, publicat in data de 20.01.2016

BVC Onesti

    * Anunt elaborare proiect HCL - ROF - CSS din Municipiul Onești

   * Expunere de motive - proiect ROF

   * Proiect de hotarare - ROF - CSS

   * Raport de specialitate - proiect ROF

 

 


    * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobarea BVC al Municipiului Onesti pentru anul 2016, publicat in data de 29.12.2015 

BVC Onesti

   * Anunt elaborare proiect HCL - BVC - Municipiul Onești pentru 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - BVC 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL 

 


    * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind aprobarea Retelei scolare a Municipiului Onesti pentru anul scolar 2016-2017, publicat in data de 04.12.2015 

Retea scolara

   * Anunt elaborare proiect HCL - Retea scolara 2016-2017

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - Retea scolara 2016-2017

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 

   * * *  Consultare publică  asupra Proiectului de Hotarare privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile incepand cu anul 2016 in Municipiul Onesti, publicat in data de 05.11.2015 

   * Anunt prelungire termen consultare publica -  publicat in data de 20.11.2015

 

  

Anunt public

   * Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si Taxe 2016

   * Expunere de motive - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - Impozite si Taxe 2016

   * Raport de specialitate - proiect HCL


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează