EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

”Am ales Integritatea!” - Campanie constientizare Strategie Nationala Anticoruptie 2016-2020

 

„Am ales integritatea!“, ca activitate în cadrul proiectului cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“

 

Campania de conștientizare a personalului din administrația publică locală cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are în exercitarea funcției reprezintă un instrument care vă va sprijini suplimentar în realizarea obiectivelor generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, precum și în vederea înțelegerii în mod clar și corect a conceptelor, condiționalităților și dilemelor etice, inerente activității publice.

  1. Formular confirmare diseminare - Campanie ”Am ales Integritatea!”

  2. Campanie de constientizare MLPDA

  3. Cod de etica si integritate

  4. Conflicte de interese

  5. Incompatibilitati

  6. Transparenta decizionala

  7. Acces la informatiile de interes public

  8. Avertizarea in interes public

  9. Pantouflage

10. Functii sensibile

11. Dezvoltare durabila si egalitatea de sanse

12. Test IQ al coruptiei

13. Chestionar feedback participanti

Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta a Circulatiei Rutiere

 

Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta a Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

 

 

HOTARAREA nr.11 din 07.09.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.10 din 24.08.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 

HOTARAREA nr.9 din 02.07.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti  


HOTARAREA nr.8 din 22.06.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti 


HOTARAREA nr.7 din 05.03.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.6 din 18.02.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.5 din 04.02.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.4 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.3 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.2 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

HOTARAREA nr.1 din 10.01.2020 - Comisia Tehnica de Organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti


HOTARAREA nr.1 din 24.10.2019 - Comisia Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti

Anunt de INTERES Public - CONVOCATOR - Comisie Tehnica de organizare si Siguranta Circulatiei Rutiere in Municipiul Onesti!


 

 

Liste vehicule fara stapan sau abandonate identificate pe domeniul public al Municipiul Onești

 

 

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 12.10.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 06.10.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 30.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 22.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 14.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 10.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 07.09.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 31.08.2020!

 Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 12.08.2020!

 Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 10.08.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 03.08.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 29.07.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ publicat in data de 15.07.2020!

Anunt de INTERES Public - Lista Vehicule fara stapan identificate pe domeniul public al Municipiului Onesti, judetul Bacau _ Detinatorii legali sunt rugati sa le ridice, publicat in data de 07.07.2020!

 

Anunt Etapa III _ Avizare PUZ _ pentru Parohia Sf.Nicolae Municipiul Onesti,

 

 Anunt - Raport Informare public _ Etapa-III _  Avizare PUZ _ Construire Spatiu Vanzare Obiecte Bisericesti - publicat in 14.10.2020

  1. ANUNT - Etapa III _ Avizare PUZ _ Vanzare obiecte bisericesti

  2. Avize  aprobate Etapa III _ Avizare PUZ_Vanzare obiecte bisericesti


Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  II - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 17.08.2020

 7. Anunt Et. II - ELABORARE PROPUNERI _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 6. U5-Reglementari echipare edilitara;

 5. U4-Reglementari urbanistice;

 4. U3-Proprietate asupra terenurilor;

 3. U2-Situatie existenta;

 2. Panou _ PUZ - Parohie Sf. Nicolae;

 1. Solicitare Parohie Sf. Nicolae - Demarare Etapa II - Etapa ELABORARE PROPUNERI;

 

RAPORT Informare publica - Etapa III _ Avizare PUZ _ Raja -SA pentru Municipiul Onesti,

 

 

RAPORT Informare publica aferent Etapei  III - Avizare PUZ - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti - S. C. RAJA SA - publicat in data de  20.10.2020


ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  III - Avizare PUZ - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti - S. C. RAJA SA - publicat in data de  25.09.2020

  1. ANUNT - Etapa III _ Avizare PUZ _ Raja-SA

  2. Aviz CJ Bacau _ Avizare PUZ_Raja-SA

  3. Aviz OCPI Bacau _ Avizare PUZ_Raja-SA

  4. Rapoarte de Consultari Publice _ Avizare PUZ_Raja-SA

  5. Adresa UAT Onesti _ DDFE-10950_HCL Nr.186-02.09.2020 _ PUZ_Raja-SA

  6. Plan de amplasament teren _ PUZ_Raja-SA

  7. Aprobare OCPI-Bacau  si  Anexe la Aprobare OCPI _ PUZ_Raja-SA

  8. Extras Carte Funciara _Drept folosinta _ PUZ_Raja-SA

  9. Extras Carte Funciara _Drept folosinta RAJA _ PUZ_Raja-SA

10. SC LEF Proiect SRL _ OP 5 _Taxa-RUR _ PUZ_Raja-SA

11. Avize Finale _ PUZ_Raja-SA

12. Studiu Hidrologic Trotus _ PUZ_Raja-SA

13. Onesti _ Studiu GEO _ PUZ_Raja-SA

Organizare Primaria Municipiului ONEȘTI

 

O R G A N I Z A R E 

 


Regulament de Organizare și Funcționare - ROF - al Primăriei Municipiului ONEȘTI


Organigrama  Primăriei Municipiului ONEȘTI


 Lista și Datele de contact ale Instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Primăriei Municipiului ONEȘTI


REGULAMENT privind stabilirea modalitatii de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Onesti 

CARIERĂ (anunțurile posturilor scoase la concurs)


 

 

 

 

 

 

 


 

Structura Organizatorica: Organigrama si Statul de functii, atributiile departamentelor: Regulament internROF-PrimarieROF-CLROF - Piata,  programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

    ROF Biblioteca Municipala - Cinema - Muzeul de Istorie din Municipiul Onești


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN PREFECT

 

ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau

 

 

 

4. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 249/04.08.2020 privind stabilirea sediiului Biroului electoral de circumscriptie judeteana nr.4 Bacau in vederea desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din 27.09.2020

 

3. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 248/04.08.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie electorala municipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2020

 

2. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 240/24.07.2020 privind numerotarea circumscriptiilor electorale municipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2020

 

1. ORDIN _ Prefectul Judetului Bacau, nr. 225/14.07.2020 privind stabilirea numarului membrilor Consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2020

 

PUZ-Construire Spatiu comercial, str. Victor Babes, nr.14A -Municipiul Onesti

 

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Spatiu Comercial si Schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 67370 din Str. Dr. Victor Babes, nr. 14A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in data de 08.09.2020

 1. Anunt Etapa I _ PUZ - Constuire Spatiu comercial, Str. Victor Babes, nr.14A;

 2. Panou _ PUZ - Construire Spatiu Comercial, Str. Victor Babes, nr.14a;

 3. Punct de vedere CTATU _ PUZ;

 4. Aviz Oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

 5. Certificat de Urbanism _ PUZ;

 6. Documentul planificarii _ PUZ;

 7. Proiect nr.18-2020 _ PUZ;

 8. Planse desenate_Studiu oportunitate_Proiect nr.18-2020 _ PUZ;