EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Elaborare PUZ - RAJA SA

 

Anunt intentie Elaborare PUZConstruire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti - S. C. RAJA SA - publicat in 10.03.2020

 

Raportul Informarii si Consultarii Publicului - ETAPA I

 

1. Document_Planificare proces_Informare consultare public

2. Aviz de Oportunitate

3. Certificat de Urbanism PUZ-RAJA SA

4. Anunt de intentie PUZ-RAJA -SA

5. Anunt de intentie PUZ-RAJA -SA _ Foto

6. Punct de vedere _ CTATU

7. Memoriu tehnic - PUZ-RAJA SA 

Registru Obiectiuni de nelegalitate

  Registru Obiectiuni de Nelegalitate a Actelor Administrative

 

Nr.

Crt

Nr.

Registratura

obiectiuni

Numele si prenumele

persoanei care a facut obiectiunile

 

Motivul de nelegalitate al actului administrativ contestat

 

Observatii

 1  5155/ 29.01.2020

SPÂNU DANIEL

Secretar General

Incalca prevederile art.252, alin. 1 si art.254 alin.3 si alin. 4 din Codul muncii

Dispozitia-nr.370/ 05.02.2020

Dispozitia-nr.371/ 05.02.2020

Dispozitia-nr.372/ 05.02.2020

 2        
 3        
 4        
 5        

 

Documentatii de URBANISM aprobate, in vigoare

 


Direcția  URBANISM  și Amenajarea teritoriului, Municipiul  ONEȘTI - Judetul Bacau


 

  


 PUGRLU și  Planse Anexe RLU - Municipiul ONEȘTI 


INFORMARE - Etape necesare pentru aprobare PUZ la initiativa unui investitor privat 


PLAN de MOBILITATE URBANA - Municipiul Onesti si Hotararea de aprobare


RESTRICTII impuse prin Documentatiile de Urbanism, legal aprobate  Planuri  Urbanistice  Zonale - PUZ_uri:


 

 

18. PUZ-Documente si Planse desenate pentru modificare limita intravilan si reglementari urbanistice pentru construire magazin Dedeman, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.12/30 Ianuarie 2018 

17. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Construire capela mortuara - Parohia Ortodoxa ”Sf. Nicolae” in Aleea Parcului, nr.7bis, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.159/17 Noiembrie 2016

16. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Construire locuinta P+1 pe Calea Caraclaului, f.n., Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.130/29 Octombrie 2015

15. PUZ-Documente și Planșe desenate pentru construire locuintă P+1 și anexe pe Calea Slanicului, f.n., Municipiul Onesti, judetul Bacău, aprobat prin HCL nr. 151/15 Decembrie 2014

14. PUZ-Documente și Planșe desenate pentru Construire parc fotovoltaic, Municipiul Onesti, judetul Bacău, aprobat prin HCL nr. 116/22 August 2013 

13. PUZ-Documente si Planse desenate pentru construirea unui ansamblu de locuinte in Str. Zemes, f.n., Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.10/03 Martie 2011

12. PUZ-Documente si Planse desenate pentru construirea unui ”Ansamblu de 6 locuinte Slobozia! in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.74/14 Octombrie 2010 

11. PUZ-Documente si Planse desenate pentru construirea unui ansamblu de locuinte P+M in Str. Stejarului, nr. 3, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.38/24 Iunie 2010  

10. PUZ-Construire locuinta, garaj si imprejmuire teren pe Calea Scutarului, f.n., Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.30/14 Mai 2010

 9. PUZ-Documente si Planse desenate pentru construirea unei locuinte P+1 și împrejmuire in Calea Slanicului, nr.7, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.16/25 Februarie 2010

 8. PUZ-Documente si Planse desenate pentru construirea unei locuinte P+1 și împrejmuire in Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.89/08 Decembrie 2009

 7. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Baza de productie si Sediu administrativ in Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.104/09 Decembrie 2008

 6. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Construirea unei Statii fixe pentru Telefonie Mobila - GSM in Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.104/09 Decembrie 2008

 5. PUZ-Documente si Planse desenate pentru construirea Ansamblu de locuinte, supermarket, retele tehnico-edilitare si imprejmuire in Str. Pinului, Nr.30, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.56/02 Iulie 2007

 4. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Zona Lanu Garii din Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.27/27 Iunie 2002

 3. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Zona Lac Belci, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.31/30 Noiembrie 2000

 2. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Str. Al. I. Cuza -M. Bravu -Dobrogeanu Gherea, Municipiul Onesti, aprobat prin HCL nr.2/29 Ianuarie 1998

 1. PUZ-Documente si Planse desenate pentru Intrare in Municipiul Onesti dinspre Brasov, aprobat prin HCL nr.28/31 Iulie 1997

  


Planuri  Urbanistice de  Detaliu - PUD_uri:


 

 6. PUD-Documente și Planșe desenate pentru construire pensiune turistică pe str. Casinului, nr.2, Municipiul Onesti, judetul Bacău, aprobat prin HCL nr. 99/27 August 2015

 5. PUD-Documente și Planșe desenate pentru construire atelier prestări servicii în Zona DN11-Str. Zemeș, Municipiul Onesti, judetul Bacău, aprobat prin HCL nr. 38/24 Iunie 2010

 4. PUD-Documente și Planșe desenate pentru construire ansamblu de locuinte individuale MAGA în Calea Caraclaului, Municipiul Onesti, judetul Bacău, aprobat prin HCL nr. 104/09 Decembrie 2008

 3. PUD-Documente si Planse desenate - Supermaket, str. Victor Babeș, nr. 5, Municipiul Onesti, județul Bacău, aprobat prin HCL nr. 79/25 Octombrie 2007

 2. PUD-Documente si Planse desenate - Ansamblu de locuinte, str. Victoriei, nr. 1, Municipiul Onesti, județul Bacău, aprobat prin HCL nr. 50/21 Iunie 2007

 1. PUD-Documente si Planse desenate pentru construire magazin Penny Market in zona Belvedere-Libertatii, Municipiul Onesti, județul Bacău, aprobat prin HCL nr. 24/18 Aprilie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informare-Consultare publica - Documentatii de Urbanism

 


ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara in Str. Zorilor, Municipiul Onesti, Jud. Bacau 
publicat in data de  09.11.2020 

 
ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  III - Avizare PUZ - Vanzare obiecte Bisericesti -Parohia Sf. Nicolae, Municipiul Onesti - 
publicat in data de  14.10.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  II - Elaborare Propuneri _ PUZ Construire Spatiu Comercial si Schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 67370 din Str. Dr. Victor Babes, nr. 14A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 01.10.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  III - PUZ - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti - S. C. RAJA SA - publicat in data de  25.09.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara in Str. Zorilor, Municipiul Onesti, Jud. Bacau 
- publicat in data de  14.09.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Spatiu Comercial si Schimbare functiuni imobile cu numere cadastrale 67369 si 37370 din Str. Victor Babes, nr.14A, Municipiul Onesti, Jud. Bacau publicat in data de  08.09.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  II - Elaborare propuneri - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 17.08.2020

 

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Locuinte Individuale in Str. Victoriei, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 06.07.2020

ANUNT  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Construire Spatiu vanzare Obiecte Bisericesti in Str. Parcului, nr. 7 bis, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 20.05.2020


ANUNT Consultare publica aferenta Etapei II - Propuneri PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti-S. S. RAJA SA 
- publicat in 08.05.2020

 

ANUNT Intentie ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - Construire statie captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in Municipiul Onesti-S. S. RAJA SA - publicat in 10.03.2020

 

 ANUNT INTENTIE ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ONESTI - publicat in 29.11.2019

 

 

 

Mai multe articole...

  1. Secretar General
  2. Viceprimar