EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Cariera-posturi scoase la concurs

 

   18. Anunț și Bibliografie Organizare examen de promovare în grad profesional  imediat superior pentru functii publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Onesti - Anunt nr. 25.349 din 09.06.2020!

 

   17. Rezultat SELECTIE dosare depuseAnunț și Bibliografie Organizare examen de promovare în grad profesional  imediat superior pentru functii publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Onesti - Anunt nr. 21.065 din 06.05.2020!

 

   16. Anunț și BibliografieOrganizare concurs pentru ocupare post de executie - Inspector superior la Compartiment Buget-Contabilitate - Directia Economico-Financiara, Primaria Municipiului Onesti  - Anunt nr. 49.539 din 06.09.2019!

 

   15. Anunț și Bibliografie - Organizare concurs de recrutare pentru ocupare post Sef Birou la Biroul Achizitii Publice - Directia de Dezvoltare Locala, Primaria Municipiului Onesti  - Anunt nr. 41.172 din 22.07.2019!

 

   14. Anunț și Bibliografie - Organizare concurs de recrutare pentru ocupare post Sef Birou la Biroul Tehnic Investitii - Directia de Dezvoltare Locala, Primaria Municipiului Onesti  - Anunt nr. 40.400 din 17.07.2019!

 

   13. Anunț și Bibliografie - Organizare concurs pentru ocupare post de executie - Inspector superior la Compartiment Buget-Contabilitate - Directia Economico-Financiara, Primaria Municipiului Onesti  - Anunt nr. 39.099 din 10.07.2019! 

 

   12. Anunț și Bibliografie - Organizare concurs pentru ocupare post de executie - Consilier superior la Compartimentul Guvernanta corporativa - Biroul Monitorizare Servicii Publice, Primaria Municipiului Onesti  - Anunt nr. 37.335 din 01.07.2019!

 

   11. Anunț și Bibliografie - Organizare concurs pentru ocupare post de executie - Muncitor calificat II, la Compartimentul administrativ - Directia Administrtiva, Primaria Municipiului Onesti  - Anunt nr. 35.703 din 20.06.2019!

 

   10Anunț și Bibliografie - Organizare concurs de recrutare pentru ocupare post Sef Birou la Biroul Tehnic Investitii - Directia de Dezvoltare Locala, Primaria Municipiului Onesti  - Anunt nr. 35.879 din 24.06.2019!

 

    9. Anunț și Bibliografie - Organizare examen de promovare în grad profesional superior pentru funcții contractuale de executie  la Compartiment Cadastru si Registrul agricol din cadrul Directiei de Urbanism -  Municipiul Onesti - Anunt nr. 33.949 din 12.06.2019!

 

    8. Anunț și Bibliografie - Organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcții contractuale de executie  din cadrul Bibliotecii Municipale ”Radu Rosetti”  Municipiul Onesti - Anunt nr. 30.679 din 27.05.2019!

 

    7. Anunț și Bibliografie - Organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcția contractuala de executie consilier gr.I, la Administratia Pietei, bazarului, oborului si parcari din Municipiul Onesti - Anunt nr. 30.678 din 27.05.2019!

 

    6. Anunț și Bibliografie - Organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcții publice de executie  Anunt nr. 27.092 din 10.05.2019!

 

     5. Anunț și Bibliografie - Organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcții contractuale de execuție Anunt nr. 20.270 din 28.03.2019!

 

     4Anunț și Bibliografie organizare Concurs  ocupare -1 post manuitor carte - la Serviciul Relatii cu publicul-prelucrare documente din cadrul Bibliotecii Municipale ”Radu Rosetti” - Primaria Municipiului Onesti - Anunț nr. 7.869 din 08.02.2019, publicat in 21.02.2019

 

      3. Anunț și Bibliografie organizare Concurs  ocupare -1 post Sef Serviciu -Serviciul Patrimoniu si paza si  1 post vacant de executie  Șofer II, in cadrul Directiei Administrative - Primaria Municipiului Onesti - Anunț nr. 7.529 din 07.02.2019, publicat in 14.02.2019

 

      2. Anunț și Bibliografie organizare Concurs  ocupare -  1 post vacant:  Muncitor calificat, in cadrul Administratiei Pietii, Bazarului, Oborului si parcari - Primaria Municipiului OnestiAnunț nr. 5.741 din 31.01.2019, publicat in 05.02.2019

 

      1. Anunț și Bibliografie organizare Concurs  ocupare - 2 posturi vacante de executie:  Șofer I și Paznic, in cadrul Directiei Administrative - Primaria Municipiului OnestiAnunț nr. 61.554 din 17.12.2018, publicat in 07.01.2019

GDPR-Regulament General de Protectie a Datelor - Municipiul Onesti

 

                                           Protectia  DATELOR cu  CARACTER PERSONAL 

                               GDPR – Regulament General de Protecție a Datelor (General Data Protection Regulation) 
                     Informare  DPO - Responsabil cu protectia datelor (Data Protection Officer) - Municipiul ONEȘTI

   

          Primăria Municipiului ONEȘTI prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal de catre prevederile  Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date <Regulamentul>, devenit aplicabil din 25.05.2018.

           Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: resurse umane,evidenţa persoanelor, stare civilă, registrul agricol, taxe si impozite, urbanism, asistenta sociala, contabilitate, achizitii publice.

           Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condiţiile prezentului regulament.

 

           Care sunt drepturile Dvs.?

In calitate de persoana vizata<persoana fizica> aveti urmatoarele drepturi, conform Reguramentului:

a)     dreptul de acces

Ce trebuie sa stiti:

Puteti obtine de la noi o confirmare ca prelucram ori nu date cu caracter personal care va privesc si in cazul afirmativ, veti avea acces la urmatoarele informatii:

 categoriile de date cu caracter personal vizate

 scopurile prelucrarii

 destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza a fi divulgate

➢ acolo unde e posibil, perioada stocarii sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

➢faptul ca puteti depune o plangere catre autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii acestora ori ca va puteti opune prelucrarii;

➢ sursa colectarii datelor cu caracter personal, daca noi le colectam de la alta persoana decat de la Dvs.;

Va asiguram ca:

➢ veti primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;

➢ puteti solicita si primi raspuns de la noi in orice modalitate dorita de Dvs. (inclusiv email).

Important de retinut:

➢ este posibil sa va solicitam o taxa, bazata pe costurile administrative, daca veti solicita mai mult de o copie;

➢ dreptul Dvs. de a solicita o copie, conform celor aratate mai sus nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altora.

b)   dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Ce trebuie sa stiti:

➢ aveti dreptul de a obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

➢ aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.

c)   dreptul la stergerea datelor cu caracter personal

Ce trebuie sa stiti:

Aveti dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri justificate, in anumite conditii:

➢ datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

➢ Dvs. va retrageti consimtamantul in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant ori prelucrarea priveste datele speciale cu caracter personal si se intemeiaza pe consimtamant si nu exista alt temei juridic privind prelucrarea;

cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:

➢ pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare

➢ pentru a ne conforma unei obligații legale

➢ in scopuri de arhivare

➢ pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d)    dreptul la restrictionarea prelucrarii

Ce trebuie sa stiti:

Aveti dreptul de a obtine de la noi restrictionarea prelucrarii in anumite conditii:

➢ daca Dvs. va exercitati dreptul la opozitie, pe durata verificarii de catre noi a exactitatii datelor Dvs. cu caracter personal;

➢ daca prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utlizarii acestora;

➢ pe durata in care noi verificam daca drepturile noastre legitime prevaleaza in raport de cele ale Dvs., in situatia cand Dvs. v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati;

➢ noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar Dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui  drept in instanta.

Va asiguram ca va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare pentru cele 4 situatii mentionate mai sus.

Important de retinut:

➢ daca restrictionarea prelucrarii a avut loc in cele 4 situatii mentionate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu exceptia stocarii, doar in baza consimtamantului Dvs. prealabil pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

e)    dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Ce trebuie sa stiti:

➢ aveti dreptul de a obtine de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator;

➢ exercitarea celor doua drepturi mentionate anterior poate avea loc daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :

(i) prelucrarea de catre noi are la baza consimtamantul Dvs. si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter personal ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care Dvs. sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea Dvs. inainte de incheierea unui contract; (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mijloace automate; (iii)exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertatile altora.

f)   dreptul la opozitie

Ce trebuie sa stiti:

➢ va puteti opune oricand prelucrarea este necesara (i) pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, (ii) pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

g)   dreptul de retragere oricand aconsimtamantului

Ce trebuie sa stiti:

Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatilor prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor intemeiate pe consimtamant.

h)   dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere

Aspecte importante privind drepturile Dvs.

a) termenul de raspuns la cererile Dvs.

Termenul standard de raspuns este de o luna; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii,opinia unort erti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni,sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna.

b) restricționarea accesului

In anumite situatii, s-ar putea să nu vă putema corda accesul la toate sau o parte a datelor Dvs. cu caracter personaldin cauza unor restricţii legale.

Intr-un astfel de caz, vă vom comunica motivul acestui refuz.

 

          Securitatea datelor cu caracter personal

          Primaria Municipiului ONEȘTI depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostrum prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si alte riscuri similare.

 

 

 

Publicitate Acte Fiscale emise - 2020

 


                                         Anul Fiscal 2020


 

 

Acte administrative Fiscale emise - Luna  Noiembrie 2020

 

 

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.11.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.11.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.11.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.11.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.11.2020  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Octombrie 2020 

Vezi aici Anunț Publicitate din 30.10.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 29.10.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.10.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.10.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.10.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.10.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.10.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.10.2020  integral! 


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Septembrie 2020
Vezi aici Anunț Publicitate din 30.09.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.09.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.09.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.09.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.09.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.09.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.09.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.09.2020  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  August 2020 

Vezi aici Anunț Publicitate din 28.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 17.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.08.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 05.08.2020  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Iulie 2020 

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.07.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.07.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 17.07.2020  integral

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.07.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.07.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.07.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.07.2020  integral!


 Acte administrative Fiscale emise - Luna  Iunie 2020 

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.06.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.06.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.06.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.06.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.06.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 02.06.2020  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Mai 2020 

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.05.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 20.05.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.05.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.05.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.05.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.05.2020  integral! 


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Aprilie 2020

Vezi aici Anunț Publicitate din 21.04.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.04.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 15.04.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.04.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.04.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.04.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.04.2020  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Martie 2020

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 16.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 13.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 09.03.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.03.2020  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Februarie 2020

Vezi aici Anunț Publicitate din 27.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 26.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 25.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 24.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 19.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 18.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 17.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 12.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 11.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 10.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 04.02.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 03.02.2020  integral!


Acte administrative Fiscale emise - Luna  Ianuarie 2020

Vezi aici Anunț Publicitate din 23.01.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 22.01.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 14.01.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 08.01.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 07.01.2020  integral!

Vezi aici Anunț Publicitate din 06.01.2020  integral!


 

 

 


                                   Acte administrative Fiscale emise - Anul 2019


                                   Acte administrative Fiscale emise Anul 2018

                         Acte administrative Fiscale emiseAnii anteriori


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatii Casatorie - 2020


Publicații Căsătorie  - Anul  2020


  28.08.2020  
  Marcu Silviu - Balint Adina  
  26.08.2020  
  Sticlaru George - Cobzaru Cristina 18.11.2020
  Mican Mihai - Titere Ioana Miron Vasile - Neagu Oana 
  Obrisca Radu - Opiteanu Sabrina  Iordachi Andrei - Tanase Nina 
  25.08.2020 11.11.2020
  Lionas Dimitrios - Alexandru Elena Cretu Ciprian - Rusu Nicoleta 
  22.08.2020 10.11.2020
  Olaru Andrei - Hirjanu Denisa  Gavril Costin - Agache Elena 
  19.08.2020 04.11.2020
  Ghius Sorin - Negoescu Maria  Olaru Dragos - Pralea Madalina 
  17.08.2020  
  Socaci Paul - Martin Rozina  28.10.2020
  14.08.2020 Iacob Alexandru - Schiopca Bianca 
  Capsa Emanuel - Matache Carmen  Ardeleanu Andrei - Cojocaru Monica 
  12.08.2020 21.10.2020
  Apavaloaie Ionut - Pascu Elena Alexandru Adelin - Rosca Ioana
  Avram Gabriel - Cioc Mihaela Radu Paul - Ghetu Adelia 
  Lisman Gabriel - Iosef Oana Costea George - Ungureanu Nicoleta 
  Ionel Alin - Stan Sorina 07.10.2020
  Arseni Gabriel - Bratu Madalina Mate Mihai - Anton Cerasela
  11.08.2020 Apetroai Ioan - Marc Cristina
  Divile Ciprian - Jitea Ana Chelmus Danut - Turturica Ionela 
29.07.2020 Nicodim Bogdan - Surdu Crina  Rotaru Marius - Catana Delia 
Conache Laurentiu - Codreanu Dana 10.08.2020  Bordot Andrei - Antuca Raluca 
Bursucanu Ionel - Ghilogas Elena Pricaz C-tin - Poienaru Oana  02.10.2020
Teaca Vasilică - Durlan Laura 05.08.2020 Munteanu Andutu - Irimia Oana 
Rentea Silviu - Mororas Petronela Hoha Ion - Tamas Anisoara  30.09.2020 
Bulilete Stefan - Bodor Maria Ghinet Nicolae - Faur Roxana  Dogaru Adrian - Ciudor Larisa 
28.07.2020 Ciobanu Gabriel - Andronic Gianina  23.09.2020
Virlan Ciprian - Vilcu Nadia Bradea Ionut - Obrinteschi Angela  Turcu Adrian - Munteanu Ionelia 
27.07.2020 Zarnescu Sorin - Maftei Oana  Caiuteanu Radu - Dirlau Elena 
Holban Petrica - Martin Melania 04.08.2020  10.09.2020
24.07.2020 Duma Dan - Cernea Beatice  Tifir George - Radu Monica 
Ursu Stefan - Sfecla Laura Amariutei Ion - Jalba Laura  Stoica Stefan - Ristea Maria
22.07.2020   Manolache Bogdan - Ciochina Elena 
Salciuc Liviu - Stoica Maria 30.06.2020  10.09.2020
Vilea Ionut - Apistei Roxana  Geagan Adrian - Neagu Madalina  Lazar Viorel - Cretu Florentina 
21.07.2020  27.06.2020 09.09.2020
Paris Stefan - Caltaru Maria Vintila Ioan - Enache Maria Baciu Ionut - Minicuta Malina 
17.07.2020  24.06.2020 Zamfir Mihai - Burlacu Maria 
Telman Ernest - Agache Maria Moise Adrian - Parteni Georgiana Vranceanu Valentin - Bursuc Delia 
15.07.2020  Garcia David - Andrei Ioana 03.09.2020
Apostu Vasile - Stanciu Elena 23.06.2020 Ursachianu Ioan - Dimofte Ioana 
Alexa Grigore - Isaic Ionela  Zahorneanu Dan - Ichim Iustina  02.09.2020
08.07.2020  19.06.2020 Hertic Florin -  Pislaru Adriana 
Blanaru Ioan - Stinga Irina  Tremel Valentin - Rusandu Anca  
Botezatu Ciprian - Galborcea Alina   09.06.2020 30.05.2020
01.07.2020  Hurmuzache Petru - Linguraru Ana  Ruseti Vasile - Bendou Mariana 
Amariutei Nicolae - Olaru Ana  Moisa Catalin - Dragan Ala  20.05.2020
  03.06.2020 Irimescu Gabriel - Zamfir Silvia
28.01.2020 Pirvu Dragos - Mihaila Stefania  15.05.2020 
Paslaru Liviu - Gherghel Maria    Toma Darvin - Stanescu Maria 
20.01.2020 26.02.2020 06.05.2020
Frateanu C-tin - Andreescu Alia Irode Costel - Trifan Maria  Popescu Florin - Tifrea Liliana 
17.01.2020 14.02.2020   
Trifan Gheorghe - Zlotu Valentina  Masala George - Codrean Ionelia  15.04.2020 
15.01.2020
12.02.2020  Ilie Costel - Simon Alexandra 
Doaga Mihai - Anghel Simona Panciu Marius - Mititelu Laura  Vranceanu Valentin - Bursuc Delia 
Calin Horatiu - Papancea Elena  Calin Doru - Tone Daniela 
11.04.2020
14.01.2020  Savin George - Chelaru Georgiana  Magureanu Mihai - David Mioara 
Pirvu Dumitru - Matei Mariana  Vasilica Carmen - Mihai Rodica   
10.01.2020
Stanescu Nicolae - Bontos Claudia  16.03.2020
Dohotaru Florin - Jitarel Manuela 07.02.2020  Gheorghita Marius - Gheorghita Cristina
Gondos Razvan - Gavrilas Maria  Toma Vlad - Cazacu Maria 11.03.2020
08.01.2020  06.02.2020
Virlan Ionut - Radosav Adriana 
Vilcu Petrica - Olteanu Narcisa  Ursu Ion - Botezatu Georgiana  10.03.2020 
Varlan George - Stirbu Adina
05.02.2020 Gros Dan - Alexandru Lucica 
Biota Alexandru - Popovici Adina Ghitiu Sorin - Iacob Denisa  04.03.2020
07.01.2020
Negoita Stefan - Tuteanu Petronela  Paring Cosmin - Tanasa Elena 
Tudurache Mihai -Isaic Elena
Ciochina Laurentiu - Dorneanu Alina  Paduraru Gelu - Mitrofan Estera 

 Declaratii de casatorie din Anul  2019

Declaratii de casatorie din Anul  2018

Declaratii de casatorie din Anul  2017

 

 

 

 

 

 

 

R.S.V. - Registrul Spatiilor Verzi - Municipiul Onesti, publicat 06.12.2014

PUG Municipiul Onesti

Registrul Spatiilor Verzi - Identificator imobil 1-119 si  RSV -Identificator imobil 120-236, din Municipiul Onesti, judetul Bacau, publicate in data de 06 Decembrie 2014.

 

Dispozițiile autorității executive - PRIMAR - Municipiul ONESTI

 

PRIMAR - Dispoziția nr. 795 din 17.08.2020  - privind locurile speciale pentru afisajul electoral

PRIMAR - Dispoziția nr.1011 din 07.10.2019 - privind delegarea unor atribuții Viceprimarului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 _ MASURI - ACTIUNI prevenire-protectie populatie - Municipiul ONEŞTI

 

 

 

HCLSU Onesti, nr.22 din 27.11.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Guvernul Romaniei - Hotararea nr. 957/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 Noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19 

Guvernul Romaniei - Hotararea nr. 856/2020 cu Consolidarea din data de 11.11.2020 

>> HOTĂRÂREA nr. 57 din 10.11.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

HCLSU Onesti, nr.21 din 09.11.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Municipiul Onesti-SIPP_Plan de Masuri -Prevenire si Gestionare infectii cu COVID-19, nr. 50244 din 09.11.2020

>> HOTĂRÂREA nr. 56 din 05.11.2020 privind actualizarea și aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău;

Scenariile de funcționare/suspendările propuse pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău - ca urmare a ratei incidenței cumulative COVID 19 RIC DIN PERIOADA 02.11.- 05.11.2020/a cazurilor de îmbolnăviri.

>> HOTĂRÂREA nr. 55 din 04.11.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19;

Lista cu Unitățile Administrativ Teritoriale reevaluate ca urmare a precizărilor din Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020 pentru care se mențin măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020 și incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 în ultimele 14 zile (21.10.2020 – 04.11.2020);

Lista cu Unitățile Administrativ Teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 în ultimele 14 zile (21.10.2020 – 04.11.2020) pentru care se aplică măsurile stabilite prin H.G. 856 din 14.10.2020.

 Anunt de INTERS PUBLIC_CLSU Onesti - Recomandari privind Izolarea la domiciliu a persoanelor cu infectie cu noul coronavirus (COVID-19) Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

>> HOTĂRÂREA nr. 54 din 02.11.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

>> HOTĂRÂREA nr. 53 din 29.10.2020 privind modificarea Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 42 din 12.10.2020

>> HOTĂRÂREA nr. 52 din 29.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

>> HOTĂRÂREA nr. 51 din 29.10.2020 privind actualizarea și aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău

>> HOTĂRÂREA nr. 48 din 22.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19;

Lista cu Unitățile Administrativ Teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 în ultimele 14 zile (08.10.2020 – 22.10.2020);

>> HOTĂRÂREA nr. 47 din 22.10.2020 privind actualizarea și aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău;

Scenariile de funcționare/suspendările propuse pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău - ca urmare a ratei incidenței cumulative COVID 19/a cazurilor de îmbolnăviri

>> HOTĂRÂREA nr. 46 din 19.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19;

>> HOTĂRÂREA nr. 45 din 15.10.2020 privind actualizarea și aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău;

Scenariile de funcționare/suspendările propuse pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău - ca urmare a ratei incidenței cumulative COVID-19 a cazurilor de îmbolnăviri.

>> HOTĂRÂREA nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19;

Lista cu Unitățile Administrativ Teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 în ultimele 14 zile (01.10.2020 – 15.10.2020)

>> HOTĂRÂREA nr. 43 din 13.10.2020 privind actualizarea și aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău;

Scenariile de funcționare/suspendările propuse pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău - ca urmare a ratei incidenței cumulative COVID 19/a cazurilor de îmbolnăviri.

Anunt_CLSU Onesti, nr.4573 din 13.10.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

 HCJSU Bacau, nr.42 din 12.10.2020 Comitetul JUDETEAN pentru Situatii de Urgenta

HCJSU Bacau, nr.41 din 09.10.2020 Comitetul JUDETEAN pentru Situatii de Urgenta

HCJSU Bacau, nr.39 din 07.10.2020 Comitetul JUDETEAN pentru Situatii de Urgenta

HCJSU Bacau, nr.35 din 30.09.2020 Comitetul JUDETEAN pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.20 din 11.09.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCJSU Bacau, nr.25 din 10.09.2020 Comitetul JUDETEAN pentru Situatii de Urgenta

ANEXA la HCJSU Bacau, nr.25 din 10.09.2020 Comitetul JUDETEAN pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.19 din 17.08.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta 

INFORMARE CLSU Onesti, 07.08.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta -
Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta - Municipiul Onesti

HCLSU Onesti, nr.18 din 06.08.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Adresa - Centrul Judetean de Coordonare si Control a Interventiei Bacau - privind Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei - MODEL Declarație pe propria raspundere  

HCLSU Onesti, nr.17 din 18.06.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.16 din 18.06.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.15 din 04.06.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Ordinul MMPS nr.3577/2020 - privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

HCLSU Onesti, nr.14 din 15.05.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta


STAREA de  ALERTA

MODEL Declarație pe propria raspundere – Stare de Alertă

Anexa la Hotărârea CNSU nr.24 din 14.05.2020 – măsuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă
Hotărârea CNSU nr.24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național

OUG pentru reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 Mai 2020


HCLSU Onesti, nr.13 din 14.05.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.12 din 14.05.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Ordonanta militara nr.12 - Guvernul Romaniei

HCLSU Onesti, nr.11 din 30.04.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Ordonanta militara nr.11 - Guvernul Romaniei

Ordonanta militara nr.10 - Guvernul Romaniei

Ordonanta militara nr. 9 - Guvernul Romaniei

Ordonanta militara nr. 8 - Guvernul Romaniei

HCLSU Onesti, nr.10 din 09.04.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.9 din 09.04.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.8 din 08.04.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCJSU Bacau, nr.12 din 06.04.2020 Comitetul JUDETEAN pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.7 din 05.04.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Ordonanta militara nr. 7 - Guvernul Romaniei

Ordinul MS-497_25.03.2020 de modificare ordin 414_2020 si  Anexa nr.2 la OMS-497 

HCLSU Onesti, nr.6 din 30.03.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.5 din 28.03.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Ordonanta militara nr. 6 - Guvernul Romaniei

Ordonanta militara nr. 5 - Guvernul Romaniei
HCLSU Onesti, nr.4 din 25.03.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Ordonanta militara nr. 4 - Guvernul Romaniei

HCLSU Onesti, nr.3 din 23.03.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.2 din 13.03.2020 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

HCLSU Onesti, nr.1 din 10.03.2020 - Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Modelul oficial al Declarației pe propria răspundere  si  Modelul oficial al Adeverinței pentru angajator

Ordonanata militara nr. 3 - Guvernul Romaniei

Ordonanata militara nr. 2 - Guvernul Romaniei

Ordonanata militara nr. 1 - Guvernul Romaniei

Decret al Presedintelui Romaniei - decretul privind Instituire Stare de Urgenta pe teritoriul României

Ministerul Sanatatii, DSP a Judetului Bacau - Materiale, Informatii si Mesaje privind COVID-19

Noul CORONAVIRUS (SARA-Cov-2), cod COVID-19 _ Informare si Masuri in caz de infectie umana, Municipiul Onesti, judetul Bacău, publicat în data de 03 Martie 2020 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Procese verbale - Sedinte ale Consiliului Local Onesti - Anul 2018

Minute ale Consiliului Local 2018