An / Luna

Nr. HCL

   

Cauta dupa ...

12.2017minuta din 27.12.2017minuta sedintei din 27.12.2017.pdf
12.2017minuta din 19.12.2017minuta sedintei din 19.12.2017.pdf
12.2017196aprobare completare lista de inventar-componente sistem de apa si canalizare-municipiul onesti.pdf
12.2017195aprobare numar zile de concediu de odihna pentru primar si viceprimar.pdf
12.2017194aprobare aderare comuna mihai viteazul la adi-apa canal constanta.pdf
12.2017193modificare regulament repartizare si inchiriere locuinte in municipiul onesti.pdf
12.2017192aprobare lista de prioritati repartizare prin inchirierea unei locuinte de serviciu.pdf
12.2017191modificare regulament sistem de parcare cu plata in municipiul onesti.pdf
12.2017190stabilire salarii de baza pentru functionari publici si personal contractual-primaria municipiului onesti.pdf
12.2017189stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2018.pdf
12.2017188aprobare rectificare buget local al municipiului onesti.pdf
12.2017187alegere presedinte de sedinta - ianuarie 2018.pdf
12.2017186aprobare predare sector de drum national in administrarea ministerului transporturilor.pdf
12.2017185aprobare modificari stat de functii aparat de specialitate al primarului.pdf
12.2017184aprobare cesionarea drepturilor unor contracte de concesiune .pdf
12.2017183aprobare program artistic -datini si obiceiuri de iarna-2017.pdf
12.2017182aprobare modificare hcl privind atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii ca sediu sau alte activitati.pdf
12.2017181aprobare modificare hcl preluare bunuri imobile in administrarea municipiului onesti.pdf
12.2017180aprobare rectificare buget local al dpp onesti.pdf
12.2017179aprobare rectificare buget local si lista de investitii - municipiul onesti.pdf
12.2017178aprobare act aditional nr-2 la contract credit de finantare.pdf
12.2017177privind aprobare rectificare buget local- anul 2017.pdf
11.2017minuta din 22.11.2017minuta sedintei din 22.11.2017.pdf
11.2017minuta din 10.11.2017minuta sedintei din 10.11.2017.pdf
11.2017176aprobare initiere proceduri dizolvare, lichidare, radiere sc apa municipal sa onesti.pdf
11.2017175modificare sistem de premiere sportivi legitimati la cluburile sportive.pdf
11.2017174aprobare modificare regulament de buna gospodarire a municipiului onesti.pdf
11.2017173dare in administrare unitatilor de invatamant a terenurilor unde isi desfasoara activitatea.pdf
11.2017172reactualizare comisie de inventariere a bunurilor domeniului public al municipiului onesti.pdf
11.2017171completare-modificare inventar bunuri ale domeniului public al municipiului onesti.pdf
11.2017170privind atestarea unor bunuri la domeniul privat al municipiului onesti.pdf
11.2017169aprobare documentatie tehnico-economica reabilitare gradinita nr.14 onesti.pdf
11.2017168aprobare masuri referitoare la asociatia gal-onesti.pdf
11.2017167aprobare modificare organigrama si stat de functii aparat de specialitate al primarului.pdf
11.2017166aprobare modificare regulament functionare sistem de parcare cu plata.pdf
11.2017165aprobare modificare procedura si criterii de selectie operatori si taximetristi independenti .pdf
11.2017164aprobare ajutor pentru incalzire locuinte in sezonul rece.pdf
11.2017163aprobare liste de prioritati repartizare prin inchiriere locuinte anl si locuinte sociale.pdf
11.2017162aprobare cuantum chirie aferentă inchiriere locuinte pentru tineri.pdf
11.2017161aprobare cesionare drepturi contract de concesiune.pdf
11.2017160privind solutionarea unei plangeri prealabile.pdf
11.2017159privind aprobare rectificare buget local- anul 2017.pdf
11.2017158privind alegere presedinte de sedinta pentru luna decembrie 2017.pdf
11.2017157aprobare criterii-conditii si procedura concurs ocupare posturi din politia locala-municipiul onesti .pdf
10.2017minuta din 25.10.2017minuta sedintei din 25.10.2017.pdf
10.2017156aprobare completare lista de inventar sistem apa si canalizare-municipiul onesti.pdf
10.2017155aprobare dare in folosinta gratuita a unei parti din imobilul din strada 8 martie-onesti.pdf
10.2017154aprobare preluare bunuri imobile sj ambulanta bacau in administrare consiliul local.pdf
10.2017153completare si modificare inventar bunuri domeniul public al municipiului onesti.pdf
10.2017152atestare imobil la domeniul privat si dare in folosinta gratuita ipj bacau.pdf
10.2017151aprobare preluare imobil in administrare consiliul local onesti.pdf
10.2017150aprobare nomenclator retea stardala-municipiul onesti.pdf
10.2017149aprobare lista de prioritate pentru atribuire in folosinta gratuita a unor spatii pentru sediu.pdf
10.2017148aprobare lista de prioritati pentru 2017-repartizare locinte de serviciu.pdf
10.2017147modificare regulament acordare locuinte de serviciu.pdf
10.2017146aprobare modificari-completari la organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului.pdf
10.2017145modificare hcl acordare sprijin financiar unitatilor de cult din municipiul onesti.pdf
10.2017144rectificare buget local al municipiului onesti.pdf
10.2017143alegere presedinte de sedinta- noiembrie 2017.pdf
10.2017142rectificare buget local-municipiul onesti si bvc spital municipal onesti.pdf
10.2017141aprobare proiect reparatii capitale spital municipal onesti, cheltuieli si acord de parteneriat.pdf
10.2017140aprobare documentatie proiect reparatii capitale spital municipal onesti.pdf
09.2017minuta din 27.09.2017minuta sedintei din 27.09.2017.pdf
09.2017minuta din 19.09.2017minuta sedintei din 19.09.2017.pdf
09.2017139aprobare numar maxim autorizatii taxi pentrumunicipiului onesti.pdf
09.2017138aprobare plan de masuri buna gospodarire a municipiului onesti.pdf
09.2017137aprobare reorganizare serviciu voluntar pentru situatii de urgenta.pdf
09.2017136atribuire etaj 2, imobil republicii nr.43, in folosinta gratuita tribunalului bacau .pdf
09.2017135completare rof consilil local onestii.pdf
09.2017134aprobare preluare in administrare imobil pavilion sere borzesti.pdf
09.2017133aprobare cesionare drepturi contracte de concesiune.pdf
09.2017132acordare aviz de principiu puz-magazin dedeman.pdf
09.2017131reactualizare comisie de inventariere bunuri-domeniul public-municipiul onesti.pdf
09.2017130aprobare buget de venituri si cheltuieli-dpp onesti.pdf
09.2017129aprobare tarif lunar inchiriere spatii cu destinatie de locuinta.pdf
09.2017128solutionare plangere prealabila-ghiba doina.pdf
09.2017127solutionare plangere prealabila-privind stabilirea salariilor onesti.pdf
09.2017126modificare organigrama, stat de functii dgas onesti.pdf
09.2017125alegere presedinte de sedinta-octombrie 2017.pdf
09.2017124solutionare plangere prealabila-federatia asociatiilor de proprietari onesti.pdf
09.2017123completare si modificare hcl privind aprobare inventare bunuri-domeniul public-municipiul onesti.pdf
09.2017122aprobare indicatori tehnico-economici si documentatie tehnica reabilitare pod peste raul trotus.pdf
08.2017minuta din 31.08.2017minuta sedintei din 31.08.2017.pdf
08.2017minuta din 17.08.2017minuta sedintei din 17.08.2017.pdf
08.2017121privind participare municipiul onesti la infiintare asociatie gal onesti.pdf
08.2017120desemnare reprezentanti consiliul local onesti in comisiile de evaluare a calitatii dinitatile de invatamant scolar, 2017-2018.pdf
08.2017119desemnare reprezentanti consiliul local onesti in ca din unitatile de invatamant scolar, 2017-2018.pdf
08.2017118aprobare organizare-finantare cupa trotus 40 la badminton.pdf
08.2017117aprobarea unor modificari in structura bugetului local-onesti.pdf
08.2017116prelungire termen pentru actualizare lista bunuri din domeniul public si privat al municipiului onesti.pdf
08.2017115aprobarea unor modificari in structura bugetului local-onesti.pdf
08.2017114aprobare transfer autoturism skoda la dgas onesti.pdf
08.2017113aprobare metodologie de repartizare si facturare individuala a consumului de apa.pdf
08.2017112modificare-hcl-106-31.07.2017_stabilire-salarii_primaria-municipiului-onesti.pdf
08.2017111modificare hcl 42-31.05.2017_das onesti.pdf
08.2017110modificare hcl 177-21.12.2016-camin persoane varstnice onesti.pdf
08.2017109indreptare eroare materiala din hcl 77-30.05.2017.pdf
08.2017108alegere presedinte de sedinta-luna septembrie 2017.pdf
08.2017107aprobare protocol pentru finalizare catedrala ortodoxa din municipiul onesti.pdf
07.2017minuta din 31.07.2017minuta sedintei din 31.07.2017.pdf
07.2017minuta din 06.07.2017minuta sedintei din 06.07.2017.pdf
07.2017106privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici.pdf
07.2017105aprobare organigrama si stat de functii apatat de specialitate.pdf
07.2017104privind infiintare politie locala onesti.pdf
07.2017103desemnare presedinte de sedinta pentru data de 31 iulie 2017.pdf
07.2017102constituire comisie de certificare lucrari efectuate de raja la infrastructura tehnico-edilitara a municipiului onesti.pdf
07.2017101incetare contract de administrare privind administratorul special al termon srl onesti.pdf
07.2017100stabilire costuri medii anuale finantare servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati.pdf
07.2017099modificare stat de functii-directia generala de asistenta sociala, municipiul onesti.pdf
07.2017098aplicare pocu-elaborare strategie de dezvoltare locala a municipiului onesti.pdf
07.2017097incetare contract de delegare gestiune servicii de alimentare cu apa si de canalizare.pdf
07.2017096aprobare modele cadru contract de concesiune si inchiriere imobile din municipiul onesti.pdf
07.2017095aprobare raport stadiu realizare masuri mentinere calitatea aerului in municipiul onesti.pdf
07.2017094aprobare regulament organizare functionare cimitire.pdf
07.2017093acordare sprijin financiar unitatilor de cult religios-onesti.pdf
07.2017092aprobare transfer microbuz scolar liceului tehnologic onesti.pdf
07.2017091aprobare modificari in structura bugetului local.pdf
07.2017090alegere presedinte de sedinta-luna iulie 2017.pdf
06.2017minuta din 12.06.2017minuta sedintei din 12.06.2017.pdf
06.201789aprobare modificare organigrama si stat de functii aparat de specialitate al primarului municipiului si serviciul evidenta persoanei-onesti.pdf
06.201788completare si modificare hcl privind predare pod rutier peste trotus in administrarea ministerului transporturilor.pdf
06.201787actualizare regulament privind nomenclatura urbana-stradala in municipiul onesti.pdf
06.201786aprobare cuantum chirie locuinte pentru tineri destinate inchirierii in municipiul onesti.pdf
06.201785aprobare cesionare drepturi contracte de cesiune, inchiriere spatii libere-proprietatea municipiului onesti.pdf
06.201784preluare imobile in administrare consiliului local onesti.pdf
06.201783aprobare cost mediu lunar intretinere la camin persoane varstnice si buget de venituri si cheltuieli.pdf
06.201782aprobare modificare organigrama si stat de functii la dgas onesti.pdf
06.201781alegere presedinte de sedinta-iulie 2017.pdf
05.2017minuta din 30.05.2017minuta sedintei din 30.05.2017.pdf
05.2017minuta din 22.05.2017minuta sedintei din 22.05.2017.pdf
05.2017minuta din 05.05.2017minuta sedintei din 05.05.2017.pdf
05.201780constituire comisie care va monitoriza, inventaria si receptiona lucrarile efectuate de sc raja sa.pdf
05.201779incetare contract delegare gestiune servicii alimentare apa si canalizare incheiat cu dpp onesti sa si constituire comisie preluare bunuri predate.pdf
05.201778constituire comisie predare infrastructura sistem public alimentare cu apa si canalizare catre operatorul sc raja sa constanta.pdf
05.201777-a6protocol predare primire bunuri concesionate.pdf
05.201777-a5lista inventariere componente sistem apa si canalizare.pdf
05.201777-a4-4dispozitii speciale-partea canalizare.pdf
05.201777-a4-3dispozitii speciale-partea apa.pdf
05.201777-a4-2contract delegare-dispozitii speciale.pdf
05.201777-a4-1contract delegare-dispozitii generale.pdf
05.201777-a3-5caiet de sarcini -serviciul canalizare-partea 2.pdf
05.201777-a3-4caiet de sarcini -serviciul canalizare.pdf
05.201777-a3-3caiet de sarcini-surse de apa.pdf
05.201777-a3-2caiet de sarcini alimentare apa-partea 2.pdf
05.201777-a3-1caiet de sarcini alimentare apa.pdf
05.201777-a2-3regulament-apa-canalizare-partea-3.pdf
05.201777-a2-2regulament-apa-canalizare-partea-2.pdf
05.201777-a2-1regulament-apa-canalizare-partea-1.pdf
05.201777-a1studiu de oportunitate.pdf
05.201777stabilire modalitate de gestiune, aprobare studiu de oportunitate a delegarii gestiunii serviciului de apa si canalizare, regulament, caite de sarcini si liste bunuri aferente.pdf
05.201776actualizare strategie dezvoltare locala si strategia energetica a municipiului onesti.pdf
05.201775modificare regulament regim finantari nerambursabile-activitati ong-uri.pdf
05.201774aprobare plan anual asigurare resurse destinate prevenirii situatiilor de urgenta-anul 2017.pdf
05.201773aprobare modificari in structura bugetului local.pdf
05.201772privind alegere presedinte de sedinta-luna iunie 2017.pdf
05.201771privind trecerea unor imobile in administrare consiliului local onesti.pdf
05.201770privind actualizare inventar infrastructura aferenta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.pdf
05.201769privind acordare ajutor financiar de urgenta.pdf
05.201768modificare hcl aderare municipiul onesti la adi apa-canal constanta.pdf
05.201767privind aprobare cuantum chirie locuinte anl.pdf
05.201766privind constituire comisie analiza bunuri transferate de la sc apa canal sa onesti.pdf
05.201765aprobare trecere spatiu sc termon ct in administrare consiliul local onesti.pdf
04.2017minuta din 18.04.2017minuta sedintei din 18.04.2017.pdf
04.2017minuta din 12.04.2017minuta sedintei din 12.04.2017.pdf
04.201764aprobare acordare ajutoare banesti veteranilor de razboi-municipiul onesti.pdf
04.201763aprobare prelungire mandat administratori apa-municipal onesti.pdf
04.201762aderare municipiul onesti la asociatia de dezvoltare intercomunitara apa-canal constanta.pdf
04.201761aprobare modificari in structura bugetului local al municipiului onesti.pdf
04.201760modificare si completare regulament cadru autorizare-functionare unitati comerciale in municipiul onesti.pdf
04.201759modificare organigrama si stat de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului onesti.pdf
04.201758completare hcl punere la dispozitia proiectantului a bunurilor impobile conform planului referitor la calitatea apei potabile.pdf
04.201757aprobare cesionare drepturi, alipire suprafete de teren si modificare hcl privind concesionare suprafete de teren.pdf
04.201756modificare hcl privind reprezentantii consiliului local in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant.pdf
04.201755modificare stat de functii al dgas municipiul onesti.pdf
04.201754modificare si completare regulament repartizare si inchiriere locuinte din municipiul onesti.pdf
04.201753alegere presedinte de sedinta pentru luna mai 2017.pdf
04.201752aprobare aplicare tarif colectare deseuri in perioada de tranzitie.pdf
03.2017minuta din 30.03.2017minuta sedintei din 30.03.2017.pdf
03.2017minuta din 10.03.2017minuta sedintei din 10.03.2017.pdf
03.201751aprobare indicatori tehnico-economici si documentatii tehnice pentru obiectivele modernizare dn11a si pod peste raul trotua.pdf
03.201750completare hcl-modalitati de gestiune, caiet de sarcini si regulament serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare.pdf
03.201749aprobarea participării municipiului oneşti la programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unor autoturisme.pdf
03.201748aprobare studiu de oportunitate-fundamentare şi stabilire soluţii optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare-municipiul onesti.pdf
03.201747aprobare incheiere act aditional la pv predare-primire delegare de gestiune serviciul public de administrare dpp onesti sa.pdf
03.201746aprobare inchiriere spatii in perimetrul unitatilor de invatamant pentru comercializare produse.pdf
03.201745aprobare buget de venituri si cheltuieli consolidat al municipiului onesti pentru anul 2017.pdf
03.201744aprobarea restituirii catre bugetul de stat a sumei de 1500000 lei din excedentul bugetar al anului 2016.pdf
03.201743aprobarea raportului primarului municipiului onesti privind gestiuonarea patrimoniului din domeniul public si privatpe anul 2017.pdf
03.201742privind modificare proceduri de evaluare organizatii non-guvernamentale pentru inscriere pe lista de prioritati atribuire spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta.pdf
03.201741aprobare regulament privind modalitatea de acordare a locuintelor de serviciu.pdf
03.201740alegere presedinte de sedinta pe luna aprilie 2017.pdf
03.201739aprobare majorare capital social al dpp onesti sa.pdf
03.201738aprobare indicatori tehnico-economici si documentatii tehnice proiecte propuse a fi finantare prin pndl.pdf
02.2017minuta din 28.02.2017minuta sedintei din 28.02.2017.pdf
02.2017minuta din 06.02.2017minuta sedintei din 06.02.2017.pdf
02.201737privind aprobare tarife pentru servicii de administrare practicate de sc dpp onesti .pdf
02.201736privind constituire comisie evaluare scrisori de intenție privind furnizare serviciul public alimentare apa si canalizare.pdf
02.201735privind modificare modalitate de gestiune, caiet de sarcini si rof serviciul public alimentare apa si canalizare.pdf
02.201734privind aprobare complatare model cadru contract de concesiune si inchiriere imobile.pdf
02.201733privind solutionare plangere prealabila privind stabilirea destinatiei de locuinta de serviciu.pdf
02.201732privind solutionare plangere prealabila impotriva prevederi taxa salubritate-mediu.pdf
02.201731privind solutionare plangere prealabila crab bacau fata de hcl onesti, nr.168-20.12.2016.pdf
02.201730privind modificare si completare regulament organizare si functionare consiliul local onesti.pdf
02.201729aprobare retea scolara de invatamant an scolar 2017-2018.pdf
02.201728aprobare act aditional nr2 la document de pozitie sistem integrat management deseuri solide.pdf
02.201727alegere presedinte de sedintă pentru luna martie 2017.pdf
02.201726aprobare indicatori tehnico economici actualizati-refacere infrastructura strazi.pdf
02.201725numire reprezentanti municipiul onesti in consiliul de administratie.pdf
02.201724indreptare eroare materiala din hcl 185-24.12.2017.pdf
02.201723modificare-completare act constitutiv al sc apa municipal onesti.pdf
01.2017minuta din 19.01.2017minuta sedintei din 19.01.2017.pdf
01.201722privind aprobarea stabilirii tarifelor la distributia apei potabile si pentru canalizare-epurare .pdf
01.201721privind actualizarea comisiei tehnice de organizare si siguranta a circulatiei rutiere.pdf
01.201720privind încredintare spre exploatare a unui spațiu catre sc dpp sa onesti.pdf
01.201719aprobare modificare regulament intern si regulament de organizare si functionare aparat de specialitate al primarului.pdf
01.201718aprobare protocol cooperare municipiul onesti-spital municipal-asociatia rotary.pdf
01.201717aprobare cost mediu lunar intretinere-2017- la centrul social slobozia.pdf
01.201716modificare consiliul comunitar consultativ in asistenta sociala si aprobare regulament de organizare.pdf
01.201715aprobare raport de activitate asistenti personali.pdf
01.201714modificare model cadru contract de concesiune-inchiriere terenuri.pdf
01.201713desemnare consiliul local-prin membrii sai- in aga sc dpp sa onesti.pdf
01.201712modificare-completare act constitutiv sc apa municipal sa-onesti.pdf
01.201711aprobare utilizare excedent bugetar-2016.pdf
01.201710aprobare evaluare performante secretarul municipiului onesti-2016.pdf
01.201709aprobare tarif abonament parcare si regulament organizare sistem parcari cu plata.pdf
01.201708aprobare continut scrisoare de asteptari stabilire performante dpp sa onesti.pdf
01.201707aprobare cotizatie anuala adis bacau.pdf
01.201706aprobare act aditional nr2 privind sistem integrat de management deseuri solide.pdf
01.201705privind indreptarea unor erori materiale din hcl 185-24122016.pdf
01.201704aprobare regulament conditii de executie lucrari retele tehnco-edilitare.pdf
01.201703aprobare strategie dezvoltare locala -municipiul onesti_2017-2022.pdf
01.201702alegere presedinte de sedinta-februarie 2017.pdf
01.201701plan actiune-lucrari de interes local, anul 2017.pdf