An / Luna

Nr. HCL

   

Cauta dupa ...

12.2016minuta din 24.12.2016minuta sedintei din 24.12.2016.pdf
12.2016minuta din 21.12.2016minuta sedintei din 21.12.2016.pdf
12.2016minuta din 01.12.2016minuta sedintei din 01.12.2016.pdf
12.2016190privind aprobare indicatori zonare fiscala-municipiul onesti.pdf
12.2016189privind aderarea municipiului onesti la adib.pdf
12.2016188aprobarea inchirierii unor spatii din cadrul spitalului municipal pentru automat bancar, automat bauturi calde si comercializare produse preambalate.pdf
12.2016187aprobare preluare in proprietatea municipiului onesti a unor imobile cu destinatia de drum.pdf
12.2016186aprobare majorare de capital la dpp onesti.pdf
12.2016185stabilire impozite si taxe locale si alte taxe asimilate pentru anul 2017.pdf
12.2016184aprobare imputernicire primar pentru initiere demersuri ca municipiul onesti sa devina actionar la crab sa bacau.pdf
12.2016183aprobare aderarea municipiului onesti la asociatia de dezvoltare intercomunitara bacau.pdf
12.2016182mandatare reprezentant consiliul local in adunarea generala adis bacau .pdf
12.2016181aprobare acordare titlu cetatean de onoare.pdf
12.2016180aprobare program datini si obiceiuri de iarna-anul 2016.pdf
12.2016179stabilire destinatie ca locuinta de serviciu a unor apartamente din municipiul onesti.pdf
12.2016178aprobare cesionare drepturi contract de concesiune.pdf
12.2016177aprobare dare in administrare camin persoane varstnice-municipiul onesti.pdf
12.2016176aprobare plan ocupare functii publice la dgas in 2017.pdf
12.2016175desemnare reprezentanti consiliul local în consiliile de administratie unitati de invatamant, anul 2016-2017.pdf
12.2016174desemnare reprezentanti consiliul local în comisii unitati de invatamant, anul 2016-2017.pdf
12.2016173aprobare strategie energetica a municipiului onesti 2016-2022.pdf
12.2016172aprobare rectificare buget de venituri si cheltuieli.pdf
12.2016171alegere presedinte de sedinta pentru luna ianuarie 2017.pdf
12.2016170modificare hcl 87 din 28-06-2016 privind comisiile de specialitate.pdf
12.2016169modificare hcl 84-28.10.2011 privind aprobare modalitate de gestiune, caiet de sarcini si regulament de organizare -serviciul public de apa si canalizare din municipiul onesti .pdf
12.2016168modificare hcl 166-01.12.2016 privind stabilire comisie inventariere-preluare sistem de apa si canalizare din municipiul onesti.pdf
12.2016167aprobare rectificare buget local al municipiului onesti.pdf
12.2016166stabilire comisie inventariere-preluare sistem apa si canalizare onesti.pdf
11.2016minuta din 17.11.2016minuta sedintei din 17.11.2016.pdf
11.2016minuta din 10.11.2016minuta sedintei din 10.11.2016.pdf
11.2016165alegere presedinte de sedinta-decembrie 2016.pdf
11.2016164predare pod rutier in administrare ministerul transporturilor.pdf
11.2016163aprobare lista prioritati folosinta gratuita a unor spatii.pdf
11.2016162preluare imobil in administrare consiliul local.pdf
11.2016161aprobare suplimentare suprafete de teren concesionate.pdf
11.2016160aprobare inchiriere spatiu pentru functionare hemodializa.pdf
11.2016159aprobare puz parohia sf-nicolae.pdf
11.2016158aprobare regulament acordare inlesniri la plata.pdf
11.2016157modificare organigrama dgas-onesti.pdf
11.2016156acordare sprijin financiar unitatilor de cult religioase.pdf
11.2016155aprobare infratire cu orasul edinet-republica moldova.pdf
11.2016154aprobare rectificare buget local al municipiului onesti.pdf
11.2016153prin care se valideaza un consilier local.pdf
11.2016152prin care se ia act de demisia unui consilier local.pdf
11.2016151aprobare documentatie studiu de fezabilitate sistem incalzire cu panouri solare.pdf
10.2016minuta din 25.10.2016minuta sedintei din 25.10.2016.pdf
10.2016minuta din 13.10.2016minuta sedintei din 13.10.2016.pdf
10.2016minuta din 03.10.2016minuta sedintei din 03.10.2016.pdf
10.2016150promovare in instanta a unei actiuni-recuperare despagubiri utilizare infrastructura retea apa si canalizare.pdf
10.2016149alegere presedinte de sedinta pentru luna noiembrie 2016.pdf
10.2016148aprobare modificare regulament repartizare-inchiriere locuinte.pdf
10.2016146aprobare ajutor pentru incalzire locuinte.pdf
10.2016145aprobare modificare organigrama dgas onesti.pdf
10.2016144aprobare reactualizare comisie evaluare proiecte cu finantari nerambursabile.pdf
10.2016143aprobare cesionare drepturi concesiune, suplimentare suprafete teren.pdf
10.2016142aprobare puz-construire capela - municipiul onesti.pdf
10.2016141aprobare actualizare nomenclator stradal al municipiului onesti.pdf
10.2016140aprobare modificari ale organigramei aparatului de specialitate al primarului.pdf
10.2016139modificare hcl 139-19.11.2015.pdf
10.2016138aprobare rectificare buget local -municipiul onesti.pdf
10.2016137rectificare buget domeniu public si privat onesti.pdf
10.2016136aprobare rectificare buget local al municipiului onesti.pdf
10.2016135dare in administrare bun imobil al domeniului privat al municipiului onesti.pdf
10.2016134aprobare rectificare buget local al municipiului onesti.pdf
09.2016minuta din 27.09.2016minuta sedintei din 27.09.2016.pdf
09.2016minuta din 15.09.2016minuta sedintei din 15.09.2016.pdf
09.2016133aprobare modificare comisii pe domenii de activitate.pdf
09.2016132alegere presedinte de sedinta pentru luna octombrie 2016.pdf
09.2016131modificare hcl privind introducere microbuz scolar in inventar privat al municipiul onesti.pdf
09.2016130aprobare stat de functii personal nedidactic din unitati de invatamant municipiul onesti.pdf
09.2016129aprobare plan de ocupare functii publice aparat de specialitate al primarului.pdf
09.2016128aprobare modificare statul de functii-cresa onesti.pdf
09.2016127privind activitatea asistentilor persoanelor cu handicap .pdf
09.2016126intentie transfer actiuni detinute la fcm onesti .pdf
09.2016125desemnare reprezentanti cl in comisii unitati de invatamant.pdf
09.2016124aprobare rectificare buget de venituri si cheltuieli.pdf
09.2016123aprobare initiere infratire cu orasul edinet-republica moldoval.pdf
09.2016122completare regulament regim finantari nerambursabile de la bugetul local.pdf
09.2016121numire reprezentanti cl in ca spital municipal onesti.pdf
09.2016120aprobare tarif depozitare deseuri la celula 2.pdf
09.2016119aprobare caiet de sarcini administrare celula 2 depozit deseuri.pdf
09.2016118stabilire modalitate gestiune celula 2 depozit deseuri.pdf
09.2016117aprobare completare statut adis-salubrizare.pdf
09.2016116aprobare rectificare a bugetului local.pdf
08.2016minuta din 16.08.2016minuta sedintei din 16.08.2016.pdf
08.2016115privind aprobarea promovarii in instanta a cererii de interventie in interes alaturat a consiliului local in actiunea in evacuare sc apa-canal onesti sa.pdf
08.2016114atestare domeniu privat al municipiului onesti.pdf
08.2016113aprobare transfer bunuri - majorare de capital dpp sa onesti.pdf
08.2016112desemnare reprezentant municipiul onesti in aga - adis bacau.pdf
08.2016111aprobare finantare stagiu de pregatire sportiva.pdf
08.2016110privind stabilire locuri se va presta munca in folosul comunitatii.pdf
08.2016109privind completare hcl privind desemnare reprezentanti aga dpp sa onesti.pdf
08.2016108privind alegere presedinte de sedinta pentru luna septembrie 2016.pdf
08.2016107privind aprobare cesionare drepturi contract de concesiune.pdf
08.2016106privind aprobare model contract de management pentru administrator public.pdf
08.2016105privind acordare ajutoare alimentare unor persoane defavorizate.pdf
08.2016104privind solutionarea plangerii prealabile impotriva prevederi taxa de salubritate.pdf
08.2016103aprobarea prelungirii duratei de realizare proiect - amenajare camin persoane varstnice.pdf
08.2016102aprobarea infiintarii consiliului local al tinerilor din municipiul onesti.pdf
08.2016101aprobare procedura de evaluare organizatii non-guvernamentale.pdf
08.2016100desemnare reprezentanti consiliu local in ca unitati de invatamant.pdf
08.2016099rectificarea bugetului local.pdf
08.2016098hotarare de validare a unui consilier local.pdf
08.2016097demisia unui consilier local.pdf
07.2016minuta din 07.07.2016minuta sedintei din 07.07.2016.pdf
07.201696desemnare reprezentanti in aga sc domeniu public si privat sa onesti.pdf
07.201695aprobare dare in administrare a unui bun mobil din domeniul privat al municipiului onesti.pdf
07.201694alegere presedinte de sedinta pentru luna august 2016.pdf
07.201693modificare hcl privind alegerea comisiilor de specialitate.pdf
07.201692aprobare cesionare drepturi contracte de concesiune.pdf
07.201691modificare hcl privind organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate.pdf
07.201690aprobare participare la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala.pdf
07.201689actualizare comisie tehnica organizare si siguranta circulatiei rutiere.pdf
07.201688aprobare rectificare buget local.pdf
06.2016minuta din 09.06.2016minuta sedintei din 09.06.2016.pdf
06.201687alegerea comisii de specialitate consiliul local onesti.pdf
06.201686alegere viceprimar al municipiului onesti.pdf
06.201685alegere presedinte de sedinta.pdf
06.201684constituire consiliul local onesti.pdf
06.201683validarea mandatelor de consilieri locali.pdf
06.201682alegere comisie de validare a consiliului local.pdf
06.201681acordarea unor sume de bani veteranilor de razboi.pdf
05.2016minuta din 26.05.2016miniuta sedintei din 26.05.2016.pdf
05.2016minuta din 16.05.2016minuta sedintei din 16.05.2016.pdf
05.2016minuta din 12.05.2016minuta sedintei din 12.05.2016.pdf
05.2016minuta din 04.05.2016minuta sedintei din 04.05.2016.pdf
05.201680privind alegere presedinte de sedinta pentru luna iunie 2016.pdf
05.201679aprobare plan functii publice dgas - 2016.pdf
05.201678privind numire administrator special la termon ct.pdf
05.201677aprobare modificare regulament premiere elevi si cadre didactice.pdf
05.201676aprobare trecere spatiu in administrare si schimbare destinatie spatiu.pdf
05.201675aprobare cesionare contracte de concesiune.pdf
05.201674aprobare constituire drept de uz si servitute cu titlu gratuit.pdf
05.201673privind actualizare indicatori proiect iluminat public.pdf
05.201672privind darea in administrare a unui spatiu la dgas.pdf
05.201671privind aprobare organigrama si stat de functii- directia asistenta sociala.pdf
05.201670privind aprobare organigrama si stat de functii consiliu local.pdf
05.201669privind aprobarea rectificarii bugetului local-municipiul onesti.pdf
05.201668privind alegerea viceprimarului municipiului onesti.pdf
05.201667prin care se ia act de incetarea mandatului de viceprimar al municipiului onesti.pdf
05.201666aprobare reactualizare structura organizatorica spital municipal onesti.pdf
05.201665privind publicitatea politica si comerciala in perioada campaniilor electorale.pdf
05.201664demisie administrator special sc termon ct onesti.pdf
04.2016minuta din 21.04.2016minuta sedintei din 21.04.2016.pdf
04.201663aprobare inchiriere spatiu pentru amenajare centru de imagistica.pdf
04.201662solicitare emitere aviz schimbare destinatie imobil.pdf
04.201661alegere presedinte de sedinta luna mai 2016.pdf
04.201660acordare un ajutor de urgenta.pdf
04.201659aprobare raport anual calitate aer pm10.pdf
04.201658modificare hcl 110 din 2015 - stat functii personal nedidactic.pdf
04.201657aprobare modificari in structura bugetului local.pdf
03.2016minuta din 24.03.2016minuta sedintei din 24.03.2016.pdf
03.201656alegere presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2016.pdf
03.201655aprobare documentatii investitii alimentare cu energie electrica bloc libertatii 1.pdf
03.201654aprobare model contract salubrizare pentru agenti economici si institutii publice.pdf
03.201653aprobare constituire drept de uz si servitute cu titlu gratuit.pdf
03.201652modificare hcl 43 din 01-07-2006 privind imobilele in care functioneaza cabinete medicale.pdf
03.201651aprobare cesionare drepturi contracte de concesiune si inchiriere.pdf
03.201650aprobare indreptare eroare materiala la acordarea unui ajutor de urgenta.pdf
03.201649aprobare acordare un ajutor de urgenta.pdf
03.201648aprobare contract asociere privind finantare protectie persoane cu handicap.pdf
03.201647stabilire costuri medii anuale finantare servicii sociale persoane cu handicap.pdf
03.201646modificare organigrama directie generala de asistenta sociala.pdf
03.201645aprobare regulament acordare ajutoare de urgenta in situatii speciale.pdf
03.201644aprobare regulament organizare si functionare centru social slobozia.pdf
03.201643aprobarea planului anual privind gestionarea situatiilor de urgenta.pdf
03.201642aprobarea unor scutiri la plata pentru furnizarea de servicii sociale.pdf
03.201641modificarea unor impozite si taxe locale si alte taxe.pdf
03.201640aprobarea acordarii unor facilitati fiscale.pdf
03.201639aprobarea bugetului dpp onesti-2016.pdf
03.201638aprobare modificari in structura bugetului local.pdf
02.2016minuta din 19.02.2016minuta sedintei din 19.02.2016.pdf
02.2016minuta din 15.02.2016minuta sedintei din 15.02.2016.pdf
02.2016minuta din 11.02.2016minuta sedintei din 11.02.2016.pdf
02.201637aprobarea indreptarii unor erori materiale - impozite si taxe locale - 2016.pdf
02.201636alegere presedinte de sedinta pentru luna martie 2016.pdf
02.201635aprobare buget venituri si cheltuieli - municipiul onesti 2016.pdf
02.201634alegere presedinte pentru sedinta din data 15.02.2016.pdf
02.201633stabilire criterii acordare tichete sociale.pdf
02.201632acordare ajutor de urgenta doamnei ghinet ramona.pdf
02.201631aprobare concesionare si prelungire contracte de concesiune, inchriere.pdf
02.201630aprobare preluare resturi vegetale de pe domeniul public onesti.pdf
02.201629aprobare inchiriere spatiu catre partidul conservator.pdf
02.201628aprobare evaluare performante profesionale - secretar municipiu onesti.pdf
02.201627completare regulament repartizare si inchiriere locuinte.pdf
02.201626aprobare tarif lunar chirie si cheltuieli in libertatii nr.1.pdf
02.201625actualizare tarif chirie locuinte in administrare uat onesti.pdf
02.201624aprobare indreptare erori determinare impozite si taxe 2016.pdf
02.201623modificare of consiliul local onesti.pdf
02.201622solutionare plangere prealabila privind impozite si taxe locale -2016.pdf
02.201621alegere presedinte de sedinta - februarie 2016.pdf
01.2016minuta din 20.01.2016minuta sedintei din 20.01.2016.pdf
01.2016minuta din 11.01.2016minuta sedintei din data de 11.01.2016.pdf
01.201620actualizare documentatii si indicatori ai unor proiecte.pdf
01.201619aprobare criterii repartizare locuinte.pdf
01.201618aprobare cost intretinere si norma de hrana persoane ingrijite.pdf
01.201617aprobare raport activitate asistenti personali.pdf
01.201616aprobare constituire drept de uz si servitute a unor suprafete de teren.pdf
01.201615aprobare cesionare-concesionare si inchiriere.pdf
01.201614solutionare plangere prealabila impotriva unor impozite si taxe locale.pdf
01.201613solutionare plangere prealabila ajustare tarife colectare gunoi menajer.pdf
01.201612aprobare retea scolara 2016-2017.pdf
01.201611aprobare tarife servicii practicate de dpp sa onesti.pdf
01.201610aprobare cotizatie adis bacau- an 2016.pdf
01.201609plan actiuni-lucrari ore de munca beneficiari ajutor social.pdf
01.201608indreptare erori materiale din hcl 146.pdf
01.201607acoperire deficit sectiune dezvoltare spital municipal.pdf
01.201606utilizare excedent bugetar din anul 2015.pdf
01.201605aprobare modificare hcl 146 din 2015 - impozite si taxe locale pentru 2016 (6a).pdf anexe
01.201605 - anexadeclaratie stabilire taxa de salubrizare-2016.pdf anexe
01.201604modificare hcl 131 din 2012 privind autorizare-functionare comerciala.pdf
01.201603aprobare sume organizare sarbatoare 24 ianuarie 2016.pdf
01.201602aprobare acoperire din excedent bugetar a deficitului de dezvoltare.pdf
01.201601alegere presedinte de sedinta pentru luna ianuarie 2016.pdf