An / Luna

Nr. HCL

   

Cauta dupa ...

12.2015minuta din 22.12.2015miniuta sedintei din 22.12.2015.pdf
12.2015minuta din 15.12.2015miniuta sedintei din 15.12.2015.pdf
12.2015minuta din 01.12.2015miniuta sedintei din 01.12.2015.pdf
12.2015hcl 158-22.12.2015aprobare model contract servicii de salubrizare.pdf
12.2015hcl 157-22.12.2015aprobare tarife operator depozit conform de deseuri.pdf
12.2015hcl 156-22.12.2015aprobare contract servicii tratare depozitare deseuri.pdf
12.2015hcl 155-22.12.2015aprobare tarife colectare si transport deseuri.pdf
12.2015hcl 154-22.12.2015amenajare camin persoane varstnice.pdf
12.2015hcl 153-22.12.2015procedura si criterii selectie taximetristi.pdf
12.2015hcl 152-22.12.2015ajustare tarife colectare gunoi menajer.pdf
12.2015hcl 151-22.12.2015repartizare locuinte anl.pdf
12.2015hcl 150-22.12.2015aprobare organigrama primarie.pdf
12.2015hcl 149-22.12.2015aprobare prelungire valabilitate pug onesti.pdf
12.2015hcl 148-22.12.2015aprobare cesionare drepturi concesiune.pdf
12.2015hcl 147-22.12.2015aprobare rectificare buget local.pdf
12.2015hcl 146-22.12.2015aprobare impozite si taxe locale pentru 2016.pdf
12.2015hcl 145-15.12.2015aprobare rectificare buget local.pdf
12.2015hcl 144-01.12.2015aprobare rectificare buget local.pdf
12.2015hcl 143-01.12.2015alegere presedinte de sedinta.pdf
11.2015minuta din 19.11.2015miniuta sedintei din 19.11.2015.pdf
11.2015minuta din 03.11.2015miniuta sedintei din 03.11.2015.pdf
11.2015hcl 142 19.11.2015dare in administrare spatiu pentru protectia consumatorului.pdf
11.2015hcl 141 19.11.2015aprobare ajutor incalzire locuinte.pdf
11.2015hcl 140-19.11.2015aprobare plan administrare dpp 2015-2019.pdf
11.2015hcl 139 19.11.2015dare in folosinta biserica ortodoxa.pdf
11.2015hcl 138 19.11.2015rectificare bvc termon ct.pdf
11.2015hcl 137 19.11.2015aprobare rectificare buget local.pdf
11.2015hcl 136-03.11.2015acordare ajutoare de urgenta unor familii .pdf
11.2015hcl 135-03.11.2015alegere presedintte de sedinta - noiembrie 2015.pdf
10.2015minuta din 29.10.2015miniuta sedintei din 29.10.2015.pdf
10.2015minuta din 08.10.2015miniuta sedintei din 08.10.2015.pdf
10.2015hcl 134-29.10.2015abrogare folosinta gratuita imobile de fc dinamo onesti.pdf
10.2015hcl 133-29.10.2015abrogare asociere cu fc dinamo onesti.pdf
10.2015hcl 132-29.10.2015demisie administrator termon-ct onesti.pdf
10.2015hcl 131-29.10.2015aprobare concesiune teren si drepturi contracte concesiune.pdf
10.2015hcl 130-29.10.2015aprobare puz - locuinta.pdf
10.2015hcl 129-29.10.2015infiintare comisie organizare si siguranta circulatie.pdf
10.2015hcl 128-29.10.2015aprobare organigrama si stat de functii.pdf
10.2015hcl 127-29.10.2015modificare hcl 60-11072012- administrator public.pdf
10.2015hcl 126-29.10.2015modificare bvc spital onesti.pdf
10.2015hcl 125-08.10.2015aprobare liste sesiunea 2 finantari de la buget local.pdf
10.2015hcl 124-08.10.2015aprobare nivel chirii spatii din piata si concesiuni terenuri.pdf
10.2015hcl 123 08.10.2015act aditional la contract delegare de gestiune catre dpp onesti.pdf
10.2015hcl 122 08.10.2015majorare capital social dpp onesti.pdf
10.2015hcl 121-08.10.2015modificare buget si lista investitii spital municipal onesti.pdf
10.2015hcl 120 08.10.2015rectificare buget consolidat si suplimentare buget dpp.pdf
10.2015hcl 119 08.10.2015alegere presedinte de sedinta.pdf
09.2015minuta din 24.09.2015minuta sedintei din 24.09.2015.pdf
09.2015minuta din 10.09.2015minuta sedintei din 10.09.2015.pdf
09.2015hcl 118 anexemodificari buget local.pdf anexe
09.2015hcl 118 24.09.2015aprobare modificari buget local.pdf
09.2015hcl 117 anexeorganigrama si stat functii dgas.pdf anexe
09.2015hcl 117 24.09.2015aprobare organigrama si stat functii dgas.pdf
09.2015hcl 116 anexalista cu active transferate.pdf anexe
09.2015hcl 116 24.09.2015transfer active la capitol dezvoltare publica.pdf
09.2015hcl 115 24.09.2015modificare hcl infiintare ziar curierul primariei onesti.pdf
09.2015hcl 114 24.09.2015modificare spatii inchiriate ca sedii de partid.pdf
09.2015hcl 113 24.09.2015introducere microbuz in inventarul privat onesti.pdf
09.2015hcl 112 24.09.2015modificare rof consiliu local.pdf
09.2015hcl 111 24.09.2015aprobare reprezentanti comisii invatamant.pdf
09.2015hcl 110 anexestate functii invatamant.pdf anexe
09.2015hcl 110 24.09.2015aprobare state functii invatamant.pdf
09.2015hcl 109 anexaplan ocupare functii publice.pdf anexe
09.2015hcl 109 24.09.2015aprobare plan ocupare functii publice.pdf
09.2015hcl 108 anexeliste modificari aprobate.pdf anexe
09.2015hcl 108 24.09.2015modificare buget spital municipal onesti.pdf
09.2015hcl 107 24.09.2015aprobare cresteri salariale personal angajat in primarie.pdf
09.2015hcl 106 10.09.2015aprobare finantare ziua personelor varstnice.pdf
09.2015hcl 105 10.09.2015aprobare cofinantare turneu de tenis.pdf
09.2015hcl 104 10.09.2015aprobare trecere sectoare de drum la cnadr.pdf
09.2015hcl 103 10.09.2015atestare, modificare, completare domeniu public onesti.pdf
08.2015minuta din 27.08.2015minuta sedintei din 27.08.2015.pdf
08.2015hcl 99 27.08.2015aprobare pud - pensiune.pdf
08.2015hcl 98 27.08.2015aprobare organigrama dgas onesti.pdf
08.2015hcl 97 27.08.2015stabilire reprezentanti ca unitati de invatamant.pdf
08.2015hcl 96 27.08.2015aprobare asociere pentru amenajare patinoar.pdf
08.2015hcl 95 27.08.2015 comisie evaluare-acordare finantari.pdf
08.2015hcl 95 27.08.2015 comisie evaluare-acordare finantari nerambursabile.pdf
08.2015hcl 94 anexarectificare buget local.pdf anexe
08.2015hcl 94 27.08.2015 aprobare rectificarea bugetului local.pdf
08.2015hcl 102 27.08.2015aprobare acces gratuit pensionari la cinema.pdf
08.2015hcl 101 27.08.2015aprobare acces gratuit pensionari la strand.pdf
08.2015hcl 100 27.08.2015inchirierea si concesionarea unor spatii.pdf
07.2015minuta din 31.07.2015minuta sedintei din 31.07.2015.pdf
07.2015hcl 93 31.07.2015aprobare finantare proiect educational.pdf
07.2015hcl 92 anexa 10bprivind aprobarea unor modificări în structura bugetului local a10b.pdf anexe
07.2015hcl 92 anexa 10aprivind aprobarea unor modificări în structura bugetului local a10a.pdf anexe
07.2015hcl 92 anexa 10privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local a10.pdf anexe
07.2015hcl 92 anexa 1privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local a1.pdf anexe
07.2015hcl 92 31.07.2015privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
07.2015hcl 91 31.07.2015aprobare atestare terenuri domeniu privat.pdf
07.2015hcl 90 31.07.2015aprobare concesionare terenuri.pdf
07.2015hcl 89 31.07.2015aprobare actualizare comisie inventariere domeniul public .pdf
07.2015hcl 88 31.07.2015aprobare finantare pregatire sportiva.pdf
07.2015hcl 87 31.07.2015privind activitatea asistentilor personali .pdf
07.2015hcl 86 31.07.2015privind costurile medii anuale - persoana cu handicap .pdf
07.2015hcl 85 31.07.2015aprobare organigrama si stat functii dgas .pdf
07.2015hcl 84 31.07.2015program acordare ajutoare de urgenta.pdf
07.2015hcl 83 31.07.2015aprobare cofinantare activitati culturale si sportive.pdf
07.2015hcl 82 31.07.2015aprobare acces gratuit la strand.pdf
07.2015hcl 81 31.07.2015aprobare infratirii oraselor onesti - strasenipdf.pdf
06.2015minuta din 22.06.2015minuta sedintei din 22.06.2015.pdf
06.201580privind aprobarea listelor sesiunii de selecţie din anul 2015 a proiectelor depuse pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului oneşti pentru unităţile de culta2.pdf
06.201580privind aprobarea listelor sesiunii de selecţie din anul 2015 a proiectelor depuse pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului oneşti pentru unităţile de culta1.pdf
06.201580privind aprobarea listelor sesiunii de selecţie din anul 2015 a proiectelor depuse pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului oneşti pentru unităţile de cult.pdf
06.201579pentru aprobarea modificării şi completării h.c.l. nr. 60 din 11 iulie 2012 privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul.pdf
06.201578privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafeţe de teren din bd. oituz nr.35 și aprobarea cesionării drepturilor unui contract de concesiunea1.pdf
06.201578privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafeţe de teren din bd. oituz nr.35 și aprobarea cesionării drepturilor unui contract de concesiune,.pdf
06.201577 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a unor activităţi culturale şi sportive.pdf
06.201576privind aprobarea listelor sesiunii i de selecţie din anul 2015 a proiectelor, programelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului locala3.pdf
06.201576privind aprobarea listelor sesiunii i de selecţie din anul 2015 a proiectelor, programelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului locala2.pdf
06.201576privind aprobarea listelor sesiunii i de selecţie din anul 2015 a proiectelor, programelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului locala1.pdf
06.201576privind aprobarea listelor sesiunii i de selecţie din anul 2015 a proiectelor, programelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local.pdf
06.201575solutionare plangere prealabila impotriva hcl stabilire impozite si taxe locale.pdf
06.201574privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul oneşti şi sc vlanda company srl în vederea desfăşurării proiectului „phoenix – program integrate de ocupare”.pdf
06.201573privind aprobarea participării municipiului oneşti la programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării unor autoturisme prin.pdf
06.201573privind aprobarea participării municipiului oneşti la programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării unor autoturisme prin a2.pdf
06.201573privind aprobarea participării municipiului oneşti la programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării unor autoturisme prin a1.pdf
06.201572privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului gondoş mihai, in baza h.c.l. nr.69 din 08.08.2012 pentru aprobarea programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, c.pdf
06.201571privind aprobarea modificării şi completării unor hotărâri.pdf
06.201570 privind aprobarea transferării obligaţiilor de mediu pentru depozitul neconform (închis) de deşeuri menajere oneşti către s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a.a1.pdf
06.201570 privind aprobarea transferării obligaţiilor de mediu pentru depozitul neconform (închis) de deşeuri menajere oneşti către s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a..pdf
06.201569 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2014 la sc termon ct oneşti.pdf
06.201568privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului municipiului oneşti pe perioada în care acesta îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de primar.pdf
06.201567privind alegerea viceprimarului municipiului oneşti.pdf
06.201566prin care se ia act de demisia domnului consilier gnatiuc nicolae din funcţia de viceprimar al municipiului oneşti.pdf
05.2015minuta din 26.05.2015miniuta sedintei din 26.05.2015.pdf
05.201565privind aprobarea participării aleşilor locali la cursurile de pregătire, formare.pdf
05.201564privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune şi de închiriere, concesionarea unei suprafeţe de teren şi închirierea unor spaţii comercialea3.pdf
05.201564privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune şi de închiriere, concesionarea unei suprafeţe de teren şi închirierea unor spaţii comercialea2.pdf
05.201564privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune şi de închiriere, concesionarea unei suprafeţe de teren şi închirierea unor spaţii comercialea1.pdf
05.201564privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune şi de închiriere, concesionarea unei suprafeţe de teren şi închirierea unor spaţii comerciale.pdf
05.201563 privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local oneşti nr. 126 din 04.09.2013 privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului oneşti.pdf
05.201562privind aprobarea finanţării cu 16.800 lei pentru acordarea de servicii social-medicale in anul 2015a1.pdf
05.201562privind aprobarea finanţării cu 16.800 lei pentru acordarea de servicii social-medicale in anul 2015.pdf
05.201561pentru modificarea hotărârii consiliului local nr. 82 din 26.09.2008, privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – creŞĂ - municipiul oneştia1.pdf
05.201561pentru modificarea hotărârii consiliului local nr. 82 din 26.09.2008, privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – creŞĂ - municipiul oneşti.pdf
05.201560privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2014a1.pdf
05.201560privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2014.pdf
05.201559 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2014 şi modul de repartizare a profitului brut al sca1.pdf
05.201559 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2014 şi modul de repartizare a profitului brut al sc.pdf
05.201558privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti şi aprobarea majorării bugetului s.c. domeniu public si privat onestia2.pdf
05.201558privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti şi aprobarea majorării bugetului s.c. domeniu public si privat onestia1.pdf
05.201558privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti şi aprobarea majorării bugetului s.c. domeniu public si privat onesti.pdf
05.201557privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul.pdf
05.201556privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului pitirici gheorghe, în baza h.c.l. nr.69 din 08.08.2012 pentru aprobarea programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă,.pdf
05.201555privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti care obţin rezultatea1.pdf
05.201555privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti care obţin rezultate.pdf
05.201554privind aprobarea fondurilor necesare finanțării activităților culturale din 21 mai 2015.pdf
04.2015minuta din 28.04.2015miniuta sedintei din 28.04.2015.pdf
04.2015minuta din 20.04.2015miniuta sedintei din 20.04.2015.pdf
04.201552privind numirea doamnei consilier elena paşcu apăvăloaie ca membru în comisia nr.4 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea.pdf
04.201551privind aprobarea cofinanţării concursului naţional de dans „meridianele dansului” organizat în municipiul oneşti în perioada 08-10 mai 2015.pdf
04.201550privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător agricol si a carnetului de comercializare a produselor agricole.pdf
04.201549privind aprobarea modificării actului constitutiv al s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a. şi aprobarea contractelor de mandat ale membrilora4.pdf
04.201549privind aprobarea modificării actului constitutiv al s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a. şi aprobarea contractelor de mandat ale membrilora3.pdf
04.201549privind aprobarea modificării actului constitutiv al s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a. şi aprobarea contractelor de mandat ale membrilora2.pdf
04.201549privind aprobarea modificării actului constitutiv al s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a. şi aprobarea contractelor de mandat ale membrilora1.pdf
04.201549privind aprobarea modificării actului constitutiv al s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a. şi aprobarea contractelor de mandat ale membrilor.pdf
04.201548privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti, care obţin rezultatea1.pdf
04.201548privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti, care obţin rezultate.pdf
04.201547privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune şi închiriere, prelungirea unui contract de închiriere şi alipirea a două terenuri concesionatea1.pdf
04.201547privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune şi închiriere, prelungirea unui contract de închiriere şi alipirea a două terenuri concesionate.pdf
04.201546privind aprobarea documentului „raport anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a aerului pentru pulberi pm10 în municipiul oneşti”a1.pdf
04.201546privind aprobarea documentului „raport anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a aerului pentru pulberi pm10 în municipiul oneşti”.pdf
04.201545privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor dea3.pdf
04.201545privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor dea2.pdf
04.201545privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor dea1.pdf
04.201545privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de.pdf
04.201544privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala2.pdf
04.201544privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
04.201544privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
03.2015minuta din 31.03.2015minuta din 31.03.2015.pdf
03.2015minuta din 19.03.2015minuta din 19.03.2015.pdf
03.201543pentru revocarea hotărârii nr.34 din 19 martie 2015 privind aprobarea modificării actului constitutiv al s.c. domeniu public şi privat oneşti s.a. şi.pdf
03.201542pentru aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr. 20 din 05.02.2015 privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor.pdf
03.201541privind aprobarea iniţierii demersurilor legale şi protocolare în vederea înfrăţirii dintre municipiul oneşti, judeţul bacău, românia şi oraşul străşeni, raionul străşeni, republica moldova.pdf
03.201540privind aprobarea finanţării spitalului municipal “sfântul ierarh dr. luca” oneşti cu 15.000 lei pentru achiziţionarea unui fond de carte de specialitate medicală.pdf
03.201539privind validarea doamnei pascu apavaloaie elena în funcţia de consilier local al.pdf
03.201538privind acordarea unor ajutoare financiare asociaţiilor „victorine le dieu”, „binecuvântaţi copiii” şi fundaţia “Împreună spre viitor”, prin centru social “oaza”.pdf
03.201537privind aprobarea împărţirii paturilor aferente spitalizării de zi.pdf
03.201536privind aprobarea reactualizării structurii organizatoricea1.pdf
03.201536privind aprobarea reactualizării structurii organizatorice.pdf
03.201535privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ala2.pdf
03.201535privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ala1.pdf
03.201535privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al.pdf
03.201534privind aprobarea modificării actului constitutiva2.pdf
03.201534privind aprobarea modificării actului constitutiva1.pdf
03.201534privind aprobarea modificării actului constitutiv.pdf
03.201533privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de “cetăţean de onoare al municipiului oneşti”a1.pdf
03.201533privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de “cetăţean de onoare al municipiului oneşti”.pdf
03.201532privind atestarea, modificarea şi completarea domeniului public şi privat al municipiului oneşti a unor imobilea2.pdf
03.201532privind atestarea, modificarea şi completarea domeniului public şi privat al municipiului oneşti a unor imobilea1.pdf
03.201532privind atestarea, modificarea şi completarea domeniului public şi privat al municipiului oneşti a unor imobile.pdf
03.201531privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a unui spaţiu situat în incinta spitalului municipal „sfântul ierarh dr. luca” oneşti.pdf
03.201530aprobare act aditional-contract delegare serviciu public de administrare.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia9.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia8.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia7.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia6.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia5.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia4.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia3.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia2.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primaruluia1.pdf
03.201529privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului.pdf
03.201528privind abrogarea unor articole din h.c.l. nr.6 din 30.01.2014 privind exprimarea în euro a chiriilor din contractele de închiriere de la piaţa agroalimentară oneşti.pdf
03.201527privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
03.201527privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
02.2015minuta din 5.02.2015minuta din 5.02.2015.pdf
02.2015minuta din 23.02.2015minuta din 23.02.2015.pdf
02.201526privind acordarea unui ajutor de urgenta unor persoane, in baza h.c.l. nr.69 din08.08.2012.pdf
02.201525privind aprobarea înfiinţării şi achiziţionării unui fond de carte de specialitate.pdf
02.201524indreptare eroare materiala hcl 9 din 29-01-2015.pdf
02.201523aprobare act aditional-contract delegare serviciu public de administrare.pdf
02.201522privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anula1.pdf
02.201522privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul.pdf
02.201521privind aprobarea fondului de rulment şi a modului de utilizare în anul 2015.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina6.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina5a.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina5.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina4.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina3.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina2c.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina2b.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina2a.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina2.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 dina1.pdf
02.201520privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 1 si 2 din.pdf
02.201519privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare aa1.pdf
02.201519privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea9.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea8.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea7.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea6.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea5.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea4.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea3.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea2.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea10b.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea10a.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea10.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pea1.pdf
02.201518privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti pe.pdf
02.201517privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia4.pdf
02.201517privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia3.pdf
02.201517privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia2.pdf
02.201517privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia1.pdf
02.201517privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.pdf
02.201516privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia1.pdf
02.201516privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.pdf
01.2015minuta din 29.01.2015minuta din 29.01.2015.pdf
01.20159privind aprobarea concesionarii unor suprafeţe de teren și cesionarea parțială a unuia2.pdf
01.20159privind aprobarea concesionarii unor suprafeţe de teren și cesionarea parțială a unuia1.pdf
01.20159privind aprobarea concesionarii unor suprafeţe de teren și cesionarea parțială a unui.pdf
01.20158privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pentru investiţiile dispensar medical din cartier slobozia în municipiul oneşti.pdf
01.20157privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr.78 din 18 iunie 2014 privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune şi închiriere pentru imobilele.pdf
01.20156privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment în anul 2015.pdf
01.20155privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
01.20155privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
01.20154privind activitatea asistentilor personali in semestrul ii – 2014a1.pdf
01.20154privind activitatea asistentilor personali in semestrul ii – 2014.pdf
01.20153privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2015 la centrul social pentru persoane varstnice slobozia si norma zilnica de hrana a.pdf
01.20152privind aprobarea planului de acţiuni lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2015a1.pdf
01.20152privind aprobarea planului de acţiuni lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2015.pdf
01.201515privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat practicate de sc domeniu public şi privat oneşti saa1.pdf
01.201515privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat practicate de sc domeniu public şi privat oneşti sa.pdf
01.201514privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul.pdf
01.201513privind darea în folosinţa gratuită a unor bunuri mobile către inspectoratul pentrua2.pdf
01.201513privind darea în folosinţa gratuită a unor bunuri mobile către inspectoratul pentrua1.pdf
01.201513privind darea în folosinţa gratuită a unor bunuri mobile către inspectoratul pentru.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentrua6.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentrua5.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentrua4.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentrua3.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentrua2a.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentrua2.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentrua1.pdf
01.201512privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractului de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru.pdf
01.201511privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului oneştia1.pdf
01.201511privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului oneşti.pdf
01.201510privind darea avizului de principiu favorabil al consiliului local oneşti.pdf
01.20151prin care se ia act de demisia consilierului local Şova mihai.pdf