An / Luna

Nr. HCL

   

Cauta dupa ...

12.2014minuta din 4.12.2014minuta din 4.12.2014.pdf
12.2014minuta din 23.12.2014minuta din 23.12.2014.pdf
12.2014164privind aprobarea tarifului lunar pentru chirie şi a cuantumului cheltuielilora2.pdf
12.2014164privind aprobarea tarifului lunar pentru chirie şi a cuantumului cheltuielilora1.pdf
12.2014164privind aprobarea tarifului lunar pentru chirie şi a cuantumului cheltuielilor.pdf
12.2014163privind aprobarea acordării fiecărui salariat al sc domeniu public şi privat oneşti.pdf
12.2014161 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor localea1.pdf
12.2014161 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia9.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia7.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia6.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia5.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia4.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia3.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia2 2.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliuluia2 1.pdf
12.2014160pentru modificarea hotărârii nr. 77 din 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului.pdf
12.2014159privind aprobarea completării hotărârii consiliului local oneşti nr.149 din 04.12.2014a1.pdf
12.2014159privind aprobarea completării hotărârii consiliului local oneşti nr.149 din 04.12.2014.pdf
12.2014158privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala2.pdf
12.2014158privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
12.2014158privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
12.2014157pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “direcţia de asistenţă socială oneşti” în “direcţiaa1.pdf
12.2014157pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “direcţia de asistenţă socială oneşti” în “direcţia.pdf
12.2014156privind aprobarea actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local.pdf
12.2014155privind aprobarea investiţiei „creşterea performanţei energetice a clădirilor spitalului municipal „sfântul ierarh dr.luca” oneşti”.pdf
12.2014154 privind darea în administrarea clubului sportiv Şcolar oneşti a unei săli de sport de la colegiului tehnic „petru poni” oneşti..pdf
12.2014153privind aprobarea regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din municipiul oneştid1.pdf
12.2014153privind aprobarea regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din municipiul oneştic1.pdf
12.2014153privind aprobarea regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din municipiul oneştib1.pdf
12.2014153privind aprobarea regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din municipiul oneştia1.pdf
12.2014153privind aprobarea regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor din municipiul oneşti.pdf
12.2014152 privind prelungirea cu jumătate din durata de concesiune a contractelor de concesiune teren ce expiră pe parcursul anului 2015a1.pdf
12.2014152 privind prelungirea cu jumătate din durata de concesiune a contractelor de concesiune teren ce expiră pe parcursul anului 2015.pdf
12.2014150 privind aprobarea unor modificari in structura bugetului local pe 2014a3.pdf
12.2014150 privind aprobarea unor modificari in structura bugetului local pe 2014a2.pdf
12.2014150 privind aprobarea unor modificari in structura bugetului local pe 2014a1.pdf
12.2014150 privind aprobarea unor modificari in structura bugetului local pe 2014.pdf
11.2014minuta din 6.11.2014minuta din 6.11.2014.pdf
11.2014minuta din 27.11.2014minuta din 27.11.2014.pdf
11.2014149privind aprobarea închirierii de către municipiul oneşti.pdf
11.2014148privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
11.2014148privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
11.2014146privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ dina1.pdf
11.2014146privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ din.pdf
11.2014145pentru aprobarea modificării hotărării consiliului local nr.78 din 18.06.2014 privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune şi închiriere pentru.pdf
11.2014144privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala3.pdf
11.2014144privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala2.pdf
11.2014144privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
11.2014144privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
11.2014143pentru completarea hotărârii consiliului local oneşti nr.52 07.04.2014 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului municipal onesti.pdf
11.2014142privind atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al municipiului oneşti.pdf
11.2014141 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul.pdf
11.2014140prin care se ia act de demisia dl. paris ioan din funcţia de administrator reprezentant al municipiului oneşti în consiliul de administraţie al sc fotbal club municipal oneşti sa.pdf
11.2014138privind aprobarea asocierii între municipiul oneşti, prin consiliul local ala1.pdf
11.2014138privind aprobarea asocierii între municipiul oneşti, prin consiliul local al.pdf
11.2014137privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2014a2.pdf
11.2014137privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2014a1.pdf
11.2014137privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2014.pdf
10.2014minuta din 6.10.2014minuta din 6.10.2014.pdf
10.2014minuta din 28.10.2014minuta din 28.10.2014.pdf
10.2014136pentru modificarea hotărârii nr. 77 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatula1.pdf
10.2014136pentru modificarea hotărârii nr. 77 18.06.2014 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul.pdf
10.2014135pentru aprobarea actualizării organizării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în municipiul oneştia6.pdf
10.2014135pentru aprobarea actualizării organizării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în municipiul oneştia5.pdf
10.2014135pentru aprobarea actualizării organizării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în municipiul oneştia4.pdf
10.2014135pentru aprobarea actualizării organizării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în municipiul oneştia3.pdf
10.2014135pentru aprobarea actualizării organizării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în municipiul oneştia2.pdf
10.2014135pentru aprobarea actualizării organizării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în municipiul oneştia1.pdf
10.2014135pentru aprobarea actualizării organizării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în municipiul oneşti.pdf
10.2014134privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ dina1.pdf
10.2014134privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ din.pdf
10.2014133privind aprobarea modificării şi completării hotărârii consiliului local nr.113 din 17 septembrie 2014 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti îna1.pdf
10.2014133privind aprobarea modificării şi completării hotărârii consiliului local nr.113 din 17 septembrie 2014 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în.pdf
10.2014132privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „modernizare străzi în.pdf
10.2014131pentru completarea şi modificarea hotărârii consiliului local nr.39 1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului publica1.pdf
10.2014131pentru completarea şi modificarea hotărârii consiliului local nr.39 1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public.pdf
10.2014130privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren, închirierea unui spaţiu pentru vânzarea produselor alimentare, prelungirea unui contract de închirierea4.pdf
10.2014130privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren, închirierea unui spaţiu pentru vânzarea produselor alimentare, prelungirea unui contract de închirierea3.pdf
10.2014130privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren, închirierea unui spaţiu pentru vânzarea produselor alimentare, prelungirea unui contract de închirierea2.pdf
10.2014130privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren, închirierea unui spaţiu pentru vânzarea produselor alimentare, prelungirea unui contract de închirierea1.pdf
10.2014130privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren, închirierea unui spaţiu pentru vânzarea produselor alimentare, prelungirea unui contract de închiriere,.pdf
10.2014129privind aprobarea contractului de asociere cu consiliul judeţean bacău în scopul realizării în comun a obiectivului ”lucrări de modernizare la secțiile medicină internăa1.pdf
10.2014129privind aprobarea contractului de asociere cu consiliul judeţean bacău în scopul realizării în comun a obiectivului ”lucrări de modernizare la secțiile medicină internă.pdf
10.2014128privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, 01 noiembrie 2014 – 31 martie 2015, în municipiul oneşti.pdf
10.2014127privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea s.c. e.on gaz distributie s.a., pentru terenul în suprafaţă de 50 m.p. situat in cartiera1.pdf
10.2014127privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea s.c. e.on gaz distributie s.a., pentru terenul în suprafaţă de 50 m.p. situat in cartier.pdf
10.2014126privind aprobarea listelor sesiunii de selecţie din anul 2014 a proiectelor depuse pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al.pdf
10.2014125privind rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2014a1.pdf
10.2014125privind rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2014.pdf
10.2014124privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgenţă doamnei ferariu.pdf
09.2014minuta din 25.09.2014minuta din 25.09.2014.pdf
09.2014minuta din 17.09.2014minuta din 17.09.2014.pdf
09.2014123privind aprobarea împărţirii paturilor aferente serviciului de spitalizare de zi.pdf
09.2014122privind organizarea de către primăria municipiului oneşti a cursurilor de.pdf
09.2014121referitor la aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr.15 din 30 ianuarie 2014.pdf
09.2014120privind punerea la dispozitia proiectului, a bunurilor imobile aferentea1.pdf
09.2014120privind punerea la dispozitia proiectului, a bunurilor imobile aferente.pdf
09.2014119privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investitia.pdf
09.2014118privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
09.2014118privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
09.2014117privind aprobarea organizării și finanţării.pdf
09.2014115privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren aparţinând domeniuluia2.pdf
09.2014115privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren aparţinând domeniuluia1.pdf
09.2014115privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului.pdf
09.2014114pentru modificarea hotararii consiliului local onesti nr. 41 din 05 aprilie 2012a1.pdf
09.2014114pentru modificarea hotararii consiliului local onesti nr. 41 din 05 aprilie 2012.pdf
09.2014113privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneştia1.pdf
09.2014113privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti.pdf
09.2014112privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul nedidactic.pdf
09.2014111privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primaruluia2.pdf
09.2014111privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului locala9.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului locala7.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului locala6.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului locala5.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului locala4.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului locala3.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului locala2.pdf
09.2014110pentru modificarea hotărârii consiliului local oneşti nr.77 din 18.06.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local.pdf
09.2014109privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat termon ct sa.pdf
08.2014minuta din 28.08.2014minuta din 28.08.2014.pdf
08.2014minuta din 21.08.2014minuta din 21.08.2014.pdf
08.2014108privind aprobarea transmiterii în exploatarea şi administrarea sc domeniu public și privat oneşti sa a clădirilor şi terenului aferent obiectivului sera.pdf
08.2014107privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al municipiului oneştia1.pdf
08.2014107privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al municipiului oneşti.pdf
08.2014106privind schimbarea denumirii spitalului municipal oneşti în spitalul municipal “sfântul ierarh dr. luca” oneşti.pdf
08.2014105privind aprobarea cofinanţării asociaţiei sportive.pdf
08.2014104privind modificarea hotararii consiliului local onești nr.69 din 08.08.2012 pentru aprobarea programului de acordare a ajutoarelor de urgenţăa1.pdf
08.2014104privind modificarea hotararii consiliului local onești nr.69 din 08.08.2012 pentru aprobarea programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă.pdf
08.2014103privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
08.2014103privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
07.2014minuta din 3.07.2014minuta din 3.07.2014.pdf
07.2014minuta din 21.07.2014minuta din 21.07.2014.pdf
07.201499privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza de proiectare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „staţie de epurare a apelor uzate.pdf
07.201498privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice.pdf
07.201496referitor la aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr.13 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.pdf
07.201495privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea consiliului local al municipiului oneşti, judeţul bacăua1.pdf
07.201495privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea consiliului local al municipiului oneşti, judeţul bacău.pdf
07.201494privind modificarea hotararii nr. 152 din 28 octombrie 2013 referitor la asocierea municipiului oneşti cu asociaţia „bucuria celor necăjiţi” oneşti.pdf
07.201493 privind aprobarea majorării unei suprafeţe concesionate, cesionării unor contracte de concesiune, prelungirea unui contract de concesiunea2.pdf
07.201493 privind aprobarea majorării unei suprafeţe concesionate, cesionării unor contracte de concesiune, prelungirea unui contract de concesiunea1.pdf
07.201493 privind aprobarea majorării unei suprafeţe concesionate, cesionării unor contracte de concesiune, prelungirea unui contract de concesiune.pdf
07.201492pentru modificarea hotărârii consiliului local nr.25 din 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi regulamentul de organizare şi funcţionarea1.pdf
07.201492pentru modificarea hotărârii consiliului local nr.25 din 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi regulamentul de organizare şi funcţionare.pdf
07.201491privind aprobarea activitaţii asistentilor personali in semestrul i al anului 2014a1.pdf
07.201491privind aprobarea activitaţii asistentilor personali in semestrul i al anului 2014.pdf
07.201490pentru constituirea consiliului comunitar consultativ ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea regulamentuluia1.pdf
07.201490pentru constituirea consiliului comunitar consultativ ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea regulamentului.pdf
07.201489privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2013 la sc termon ct oneşti.pdf
07.201488privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala4.pdf
07.201488privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala2.pdf
07.201488privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
07.201488privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
07.2014102privind soluţionarea plângerii prealabile împotriva h.c.l. nr.82 din 18.06.2014 privind declararea ca bun aparținând domeniului public al unui imobil de interes local din municipiul oneşti.pdf
07.2014101privind aprobarea documentaţiilor și a indicatorilor tehnico-economici aferenți unor proiecte.pdf
07.2014100pentru modificarea hotârârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “directia de asistenta sociala onesti” in “directia generala dea2.pdf
07.2014100pentru modificarea hotârârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “directia de asistenta sociala onesti” in “directia generala dea1.pdf
07.2014100pentru modificarea hotârârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “directia de asistenta sociala onesti” in “directia generala de.pdf
06.2014minuta din 18.06.2014minuta din 18.06.2014.pdf
06.201487pentru aprobarea modificarii hotărârii consiliului local nr. 37 din 27 martie 2014.pdf
06.201486privind completarea h.c.l. nr.56 din 29 aprilie 2014 de aprobare a regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiara1.pdf
06.201486privind completarea h.c.l. nr.56 din 29 aprilie 2014 de aprobare a regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar.pdf
06.201485privind aprobarea completării hotărârii consiliului local nr.80 din 14 octombrie 2010.pdf
06.201484privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului onestia1.pdf
06.201484privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului onesti.pdf
06.201483privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea s.c. e.on moldova distributie s.aa2.pdf
06.201483privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea s.c. e.on moldova distributie s.aa1.pdf
06.201483privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea s.c. e.on moldova distributie s.a.pdf
06.201482privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al unui imobil de interes local din municipiul oneştia2.pdf
06.201482privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al unui imobil de interes local din municipiul oneştia1.pdf
06.201482privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al unui imobil de interes local din municipiul oneşti.pdf
06.201481 privind aprobarea rezilierii, modificarii, cesionării unor contracte de concesiune,a2.pdf
06.201481 privind aprobarea rezilierii, modificarii, cesionării unor contracte de concesiune,a1.pdf
06.201481 privind aprobarea rezilierii, modificarii, cesionării unor contracte de concesiune,.pdf
06.201480privind aprobarea finanţării stagiului de pregătire sportivă în perioadaa1.pdf
06.201480privind aprobarea finanţării stagiului de pregătire sportivă în perioada.pdf
06.201479pentru completarea hotărârii consiliului local oneşti nr.52 din07.04.2014 privind aprobarea.pdf
06.201478privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune şi închiriere pentrua2.pdf
06.201478privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune şi închiriere pentrua1.pdf
06.201478privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune şi închiriere pentru.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala9.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala8.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala7.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala6.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala5.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala4.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala3.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent ala2.pdf
06.201477privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al.pdf
06.201476privind finantarea tratamentului preventiv acordat unui numar de 246 elevi de la scoala gimnazială george calinescua1.pdf
06.201476privind finantarea tratamentului preventiv acordat unui numar de 246 elevi de la scoala gimnazială george calinescu.pdf
06.201475privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala4.pdf
06.201475privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala2.pdf
06.201475privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
06.201475privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
06.201474privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statuluia1.pdf
06.201474privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului.pdf
05.2014minuta din 27.05.2014minuta din 27.05.2014.pdf
05.2014minuta din 15.05.2014minuta din 15.05.2014.pdf
05.201473privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
05.201473privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
05.201472pentru anularea sesiunii de finanţare i pe anul 2014 pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local.pdf
05.201471privind constituirea şi organizarea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului oneşti.pdf
05.201470privind aprobarea împărţirii paturilor aferente serviciului de spitalizare de zi.pdf
05.201469privind aprobarea documentaţiilor si indicatorilor tehnico-economice a unor proiecte.pdf
05.201468privind aprobarea numirii unui reprezentant al consiliului local oneşti în cadrul consiliului de administraţie al spitalului municipal oneşti.pdf
05.201467pentru modificarea hotararii consiliului local onesti nr. 41 05 aprilie 2012a2.pdf
05.201467pentru modificarea hotararii consiliului local onesti nr. 41 05 aprilie 2012.pdf
05.201466privind aprobarea regulamentului intern pentru salariaţii aparatului de specialitate al primarului municipiului oneşti şi serviciilor instituţiilor publicea2.pdf
05.201466privind aprobarea regulamentului intern pentru salariaţii aparatului de specialitate al primarului municipiului oneşti şi serviciilor instituţiilor publicea1.pdf
05.201466privind aprobarea regulamentului intern pentru salariaţii aparatului de specialitate al primarului municipiului oneşti şi serviciilor instituţiilor publice.pdf
05.201465privind aprobarea bilantului contabila1.pdf
05.201465privind aprobarea bilantului contabil,.pdf
05.201464privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala2.pdf
05.201464privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
05.201464privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
04.2014minuta din 29.04.2014minuta din 29.04.2014.pdf
04.2014minuta din 07.04.2014minuta din 07.04.2014.pdf
04.2014minuta din 01.04.2014minuta din 01.04.2014.pdf
04.201463prin care se ia act de demisia dl. consilier local martin Ştefan din cadrul consiliului de administraţie al spitalului municipal oneşti.pdf
04.201462pentru modificarea şi completarea hotărârii nr.155 13 noiembrie 2013 privind stabilirea impozitelor.pdf
04.201461hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile privind h.c.l. nr.115 22.08.2013 privind atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al municipiului oneşti.pdf
04.201459privind acordarea mandatului special domnului medianu laurenţiu pentru a vota în adunarea.pdf
04.201458privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii unor balcoane la parter, precum şi rezilierea contractului de concesiune nr.55a1.pdf
04.201458privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii unor balcoane la parter, precum şi rezilierea contractului de concesiune nr.55.pdf
04.201457privind participarea municipiului oneşti ca membru afiliat la bursa de marfuria3.pdf
04.201457privind participarea municipiului oneşti ca membru afiliat la bursa de marfuria2.pdf
04.201457privind participarea municipiului oneşti ca membru afiliat la bursa de marfuria1.pdf
04.201457privind participarea municipiului oneşti ca membru afiliat la bursa de marfuri.pdf
04.201456de aprobare a regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului oneşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelora1.pdf
04.201456de aprobare a regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului oneşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor.pdf
04.201455privind aprobarea cofinanţării concursului naţional de dans meridianele.pdf
04.201454pentru modificarea şi completarea hotărârii consiliului local nr.100 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea regulamentului privind regimula1.pdf
04.201454pentru modificarea şi completarea hotărârii consiliului local nr.100 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea regulamentului privind regimul.pdf
04.201453privind acordarea premiilor şi a diplomelor de longevitate persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani.pdf
04.201452privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului municipal onestia1.pdf
04.201452privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului municipal onesti.pdf
04.201451privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgenţă persoanelor afectate în urma exploziei imobilului din strada victor babeş, nr. 12a.pdf
03.2014minuta din 27.03.2014minuta din 27.03.2014.pdf
03.2014minuta din 13.03.2014minuta din 13.03.2014.pdf
03.201450pentru revocarea hotărârii consiliului local oneşti nr.48 21.03.2013 privind aprobarea caietului de sarcini şi evaluarea construcţiilor mijloace fixe ce trebuie.pdf
03.201449privind aprobarea modificării actului constitutiva1.pdf
03.201449privind aprobarea modificării actului constitutiv.pdf
03.201448privind aprobarea alocării de surse financiare în vederea întocmirii unui studiu pentru adoptarea unor soluţii tehnice şi tehnologice pentru realizarea de noi surse.pdf
03.201447privind atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al municipiului oneştia1.pdf
03.201447privind atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al municipiului oneşti.pdf
03.201446privind aprobarea completării inventarului domeniului public al municipiului oneştia1.pdf
03.201446privind aprobarea completării inventarului domeniului public al municipiului oneşti.pdf
03.201445privind aprobarea regulamentului cu privire la organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiuluia1.pdf
03.201445privind aprobarea regulamentului cu privire la organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiului.pdf
03.201444pentru modificarea hotararii consiliului local onesti nr. 41 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public directia de asistenta sociala onesti ina1.pdf
03.201444pentru modificarea hotararii consiliului local onesti nr. 41 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public directia de asistenta sociala onesti in.pdf
03.201443privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap de catre.pdf
03.201442privind aprobarea documentului raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în planul de calitate a aerului pentru pulberi pm10 în municipiul oneştia1.pdf
03.201442privind aprobarea documentului raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în planul de calitate a aerului pentru pulberi pm10 în municipiul oneşti.pdf
03.201441pentru modificarea hotărârii consiliului local nr. 82 26.09.2008 privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – creŞĂ – municipiul oneştia1.pdf
03.201441pentru modificarea hotărârii consiliului local nr. 82 26.09.2008 privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – creŞĂ – municipiul oneşti.pdf
03.201440privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren, cesionarea dreptului de concesiune asupra unor terenuri şi modificarea unei suprafeţe concesionatea2.pdf
03.201440privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren, cesionarea dreptului de concesiune asupra unor terenuri şi modificarea unei suprafeţe concesionatea1.pdf
03.201440privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren, cesionarea dreptului de concesiune asupra unor terenuri şi modificarea unei suprafeţe concesionate.pdf
03.201439privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala2.pdf
03.201439privind aprobarea unor modificări în structura bugetului locala1.pdf
03.201439privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local.pdf
03.201438privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2013a1.pdf
03.201438privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2013.pdf
03.201437privind asocierea municipiului oneşti cu municipiul moineşti şi asociaţia club sportiv rally spirit.pdf
03.201436privind aprobarea asocierii municipiului oneşti cu asociaţia de tineret onestin în vederea desfăşurării în comun a proiectului creativ tin – onestin.pdf
03.201435privind aprobarea modificării actului constitutiv al sc fotbal club municipal oneşti saa1.pdf
03.201435privind aprobarea modificării actului constitutiv al sc fotbal club municipal oneşti sa.pdf
03.201434privind aprobarea documentelor necesare demararii.pdf
03.201433privind aprobarea asocierii municipiului oneşti.pdf
03.201432privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti şi aprobarea unei sume asociaţiei sportive ok sport oneştia1.pdf
03.201432privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului oneşti şi aprobarea unei sume asociaţiei sportive ok sport oneşti.pdf
02.2014minuta din 27.02.2014minuta din 27.02.2014.pdf
02.201431privind aprobarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor şi tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat practicate de sc domeniu public şi privat oneşti saa1.pdf
02.201431privind aprobarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor şi tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat practicate de sc domeniu public şi privat oneşti sa.pdf
02.201430privind darea în folosinţa gratuită a asociaţiei fotbal club municipal dinamo oneşti a unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului oneşti.pdf
02.201429privind aprobarea finanţării lucrărilor de evaluare a terenurilor situate sub spaţiile comerciale şi locuinţele proprietate privată.pdf
02.201428privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor aflate în administrarea municipiului oneştia2.pdf
02.201428privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor aflate în administrarea municipiului oneştia1.pdf
02.201428privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor aflate în administrarea municipiului oneşti.pdf
02.201427privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul unor hotărâri.pdf
02.201426privind darea avizului de principiu favorabil al consiliului local oneşti pentru extinderea intravilanului municipiului oneşti.pdf
02.201425privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii de balcoane la parter, precum şi a unei suprafeţe de teren ocupate de un spaţiu comerciala3.pdf
02.201425privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii de balcoane la parter, precum şi a unei suprafeţe de teren ocupate de un spaţiu comerciala2.pdf
02.201425privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii de balcoane la parter, precum şi a unei suprafeţe de teren ocupate de un spaţiu comerciala1.pdf
02.201425privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii de balcoane la parter, precum şi a unei suprafeţe de teren ocupate de un spaţiu comercial.pdf
02.201424privind aprobarea activităţii asistentilor personali in semestrul ii al anului 2013a1.pdf
02.201424privind aprobarea activităţii asistentilor personali in semestrul ii al anului 2013.pdf
02.201423privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere la centrul social pentru persoane varstnice slobozia pentru anul 2014.pdf
02.201422pentru modificarea hotârârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “directia de asistenta sociala onesti” in “directia generala de asistenta sociala a2.pdf
02.201422pentru modificarea hotârârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “directia de asistenta sociala onesti” in “directia generala de asistenta sociala a1.pdf
02.201422pentru modificarea hotârârii consiliului local oneşti nr.41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea serviciului public “directia de asistenta sociala onesti” in “directia generala de asistenta sociala onesti.pdf
02.201421pentru modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţiia9.pdf
02.201421pentru modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţiia6.pdf
02.201421pentru modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţiia5.pdf
02.201421pentru modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţiia4.pdf
02.201421pentru modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţiia2.pdf
02.201421pentru modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţiia1.pdf
02.201421pentru modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii.pdf
02.201420pentru modificarea şi completarea hotărârii consiliului local oneşti nr.41 din 01 iulie 2006 privind aprobarea închirierii unor spaţii ce aparţin domeniului privat.pdf
02.201419privind punerea la dispoziţia proiectului „neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a terenului în suprafaţă de 300 mp din curtea.pdf
02.201418privind aprobarea contractului de asociere pentru realizarea obiectivului „extinderea şi modernizarea compartimentului de primire urgenţe al spitaluluia1.pdf
02.201418privind aprobarea contractului de asociere pentru realizarea obiectivului „extinderea şi modernizarea compartimentului de primire urgenţe al spitalului.pdf
01.2014minuta din 30.01.2014minuta din 30.01.2014.pdf
01.20149privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului oneşti.pdf
01.20148privind aprobarea asocierii municipiului onesti cu judetul bacau.pdf
01.20147privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul.pdf
01.20146privind aprobarea exprimării în lei a chiriilor din contractele de închiriere de la piaţa agroalimentară oneşti încheiate în euro şi prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii.pdf
01.20146privind aprobarea exprimării în lei a chiriilor din contractele de închiriere de la piaţa agroalimentară oneşti încheiate în euro şi prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii a2.pdf
01.20146privind aprobarea exprimării în lei a chiriilor din contractele de închiriere de la piaţa agroalimentară oneşti încheiate în euro şi prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii a1.pdf
01.20145privind aprobarea planului de acţiuni lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2014.pdf
01.20145privind aprobarea planului de acţiuni lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2014 a1.pdf
01.20144pentru modificarea hotărârii consiliului local nr.25 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul oneşti.pdf
01.20144pentru modificarea hotărârii consiliului local nr.25 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiu a1.pdf
01.20143pentru completarea hotărârii nr.155 13 noiembrie 2013 privind.pdf
01.20142privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2013.pdf
01.201417 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia1.pdf
01.201417 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.pdf
01.201416privind aprobarea finanţării lucrărilor de dezmembrare şi alipire pentru terenurile proprietatea municipiului oneşti achiziţionate pe teritoriul unităţii administrative teritoriale caşin.pdf
01.201415privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti, care obţin rezultate deosebite în activitateaa1.pdf
01.201415privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti, care obţin rezultate deosebite în activitatea.pdf
01.201414privind aprobarea finanţării de la bugetul local a fundaţiei “Împreună spre viitor” şi a fundaţiei “victorine le dieu” pentru plata utilităţilor aferente spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.pdf
01.201413privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia4.pdf
01.201413privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia3.pdf
01.201413privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia2.pdf
01.201413privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielia1.pdf
01.201413privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia9.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia8.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia7.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia6.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia5.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia4.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia3.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia2.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneştia10.pdf
01.201412privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al municipiului oneşti.pdf
01.201411privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” al municipiului oneşti pentru anul 2014a4.pdf
01.201411privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” al municipiului oneşti pentru anul 2014a3.pdf
01.201411privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” al municipiului oneşti pentru anul 2014a2.pdf
01.201411privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” al municipiului oneşti pentru anul 2014a1.pdf
01.201411privind aprobarea “planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” al municipiului oneşti pentru anul 2014.pdf
01.201410privind aprobarea transmiterii unui drept de superficie către cntee “transelectrica” sa pentru toată durata de viaţă a instalaţiei electrice, asupra unui teren în suprafaţă de 293 mp pentru.pdf
01.20141privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local.pdf