An / Luna

Nr. HCL

   

Cauta dupa ...

12.2013minuta din 3.12.2013minuta din 3.12.2013.pdf
12.2013minuta din 20.12.2013minuta din 20.12.2013.pdf
12.2013177privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului oneşti a unei suprafeţe de teren.pdf
12.2013176privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către asociaţia bucuria celor necăjiţif.pdf
12.2013175privind aprobarea cotei-părţi de 50% din valoarea chiriei pentru contractele de închiriere aferente bunurilor imobile aflate în administrarea spitalului municipal şi unităţile.pdf
12.2013174aprobarea planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.pdf
12.2013174aprobarea planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole a1.pdf
12.2013173privind darea în administrarea direcţiei generale de asistenţă socială oneşti a unui imobil în vederea organizării unui adăpost de urgenţă pe timp de iarnă.pdf
12.2013172aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru investitia sarpanta sala sport din incinta colegiului tehnic petru poni.pdf
12.2013171aprobarea studiului de fezabilitate si a cheltuielilor legate de proiect pentru investitia extindere si modernizare compartiment de primire urgente al spitalului municipal onesti.pdf
12.2013170rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013.pdf
11.2013minuta din 20.11.2013minuta din 20.11.2013.pdf
11.2013minuta din 13.11.2013minuta din 13.11.2013.pdf
11.2013169privind aprobarea acordării unei sume fiecărui veteran de război cu domiciliul în municipiul oneşti cu ocazia zilei eroilor din anul 2014.pdf
11.2013168privind rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013.pdf
11.2013167privind aprobarea documentelor necesare demararii.pdf
11.2013165privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr.123 din 04 septembrie 2013.pdf
11.2013164privind aprobarea asocierii între municipiul oneşti, prin consiliul local al municipiului oneşti şi scgrill & bbq la ianoŞ srl.pdf
11.2013164privind aprobarea asocierii între municipiul oneşti, prin consiliul local al municipiului oneşti şi scgrill & bbq la ianoŞ srl a1.pdf
11.2013163privind aprobarea participării municipiului oneşti la constituirea sc „fotbal club municipal oneşti” sa.pdf
11.2013163privind aprobarea participării municipiului oneşti la constituirea sc „fotbal club municipal oneşti” sa a1.pdf
11.2013162privind acordarea titlului de “cetăţean de onoare al municipiului oneşti” unor persoane.pdf
11.2013161privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti.pdf
11.2013161privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ din municipiul oneşti a1.pdf
11.2013160privind darea acordului de principiu pentru înfiinţarea parcului industrial oneşti.pdf
11.2013159privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii de balcoane la parter.pdf
11.2013159privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în vederea construirii de balcoane la parter a1.pdf
11.2013157privind modificarea h.c.l. nr.69 08.08.2012 pentru aprobarea programului de acordare.pdf
11.2013157privind modificarea h.c.l. nr.69 08.08.2012 pentru aprobarea programului de acordare a1.pdf
11.2013156privind aprobarea componenţei comisiei tehnice de amenajare a teritoriuluipdf.pdf
11.2013156privind aprobarea componenţei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului a1.pdf
11.2013155privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale si a unor taxe pentru 2014.pdf
11.2013154rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013 şi finanţarea unor activităţi.pdf
11.2013154rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013 şi finanţarea unor activităţi a2.pdf
11.2013154rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013 şi finanţarea unor activităţi a1.pdf
11.2013153privind aprobarea asocierii în participaţie a municipiului oneşti cua2.pdf
11.2013153privind aprobarea asocierii în participaţie a municipiului oneşti cua1.pdf
11.2013153privind aprobarea asocierii în participaţie a municipiului oneşti cu.pdf
10.2013minuta din 9.10.2013minuta din 9.10.2013.pdf
10.2013minuta din 19.10.2013minuta din 19.10.2013.pdf
10.2013166pentru aprobarea actului adiţional nr.1 la documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul bacău.pdf
10.2013152aprobarea asocierii municipiului oneşti cu asociaţia „bucuria celor necăjiţi” oneştia1.pdf
10.2013152aprobarea asocierii municipiului oneşti cu asociaţia „bucuria celor necăjiţi” oneşti.pdf
10.2013151aprobarea participării municipiului oneşti la constituireaa1.pdf
10.2013151aprobarea participării municipiului oneşti la constituirea.pdf
10.2013150ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, 01 noiembrie 2013 – 31 martie 2014.pdf
10.2013149rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013a2.pdf
10.2013149rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013a1.pdf
10.2013149rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013.pdf
10.2013148aprobarea acordării unui sprijin financiar asociaţiei nevăzătorilor din românia.pdf
10.2013147modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigrameia2.pdf
10.2013147modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigrameia1.pdf
10.2013147modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a consiliului local al municipiului oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigramei.pdf
10.2013146aactualizarea unor secţiuni ale proiectului “amenajare cămin pentru persoane vârstnice în municipiul oneşti.pdf
10.2013145aprobarea listelor sesiunii de selecţie din toamna anului 2013 a proiectelor programelor depuse pentru finanţare nerambursabilăa3.pdf
10.2013145aprobarea listelor sesiunii de selecţie din toamna anului 2013 a proiectelor programelor depuse pentru finanţare nerambursabilăa2.pdf
10.2013145aprobarea listelor sesiunii de selecţie din toamna anului 2013 a proiectelor programelor depuse pentru finanţare nerambursabilăa1.pdf
10.2013145aprobarea listelor sesiunii de selecţie din toamna anului 2013 a proiectelor programelor depuse pentru finanţare nerambursabilă.pdf
10.2013144aprobarea regulamentului de intervenţie privind reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuinţea1.pdf
10.2013144aprobarea regulamentului de intervenţie privind reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuinţe.pdf
10.2013143nominalizarea reprezentanţilor consiliului local oneşti în consiliile de administraţie.pdf
10.2013142privind aprobarea numirii administratorului special.pdf
10.2013141stabilirea domeniilor serviciilor publicea1.pdf
10.2013141stabilirea domeniilor serviciilor publice.pdf
09.2013minuta din 4.09.2013minuta din 4.09.2013.pdf
09.2013140îndreptarea erorii materiale a hotărârii consiliului local oneşti nr.108 07 noiembrei 2012.pdf
09.2013139atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al municipiului onesti.pdf
09.2013138modificarea hotararii consiliului local nr. 73 08.09.2009.pdf
09.2013137aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de reparaţii în vederea includeriia2.pdf
09.2013137aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de reparaţii în vederea includerii.pdf
09.2013136aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public al municipiului oneşti.pdf
09.2013135aprobarea cofinanţării asociaţiei sportive “fotbal club municipal dinamo oneşti”.pdf
09.2013134completarea hotărârii consiliului local nr.131 13.12.2012 .pdf
09.2013133completarea hotărârii consiliului local oneşti nr.118 04 septembrie 2013.pdf
09.2013132activitatea asistentilor personali in semestrul i – 2013a3.pdf
09.2013132activitatea asistentilor personali in semestrul i – 2013a2.pdf
09.2013132activitatea asistentilor personali in semestrul i – 2013a1.pdf
09.2013132activitatea asistentilor personali in semestrul i – 2013.pdf
09.2013131aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor socialea1.pdf
09.2013131aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale.pdf
09.2013130transmiterea cu titlu gratuit a doi măgari de la gradina zoologica onesti catre parohia berzunti.pdf
09.2013129rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013a1.pdf
09.2013129rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013.pdf
09.2013128aprobarea participării municipiului oneşti la constituirea sc dinamo onesti sa.pdf
09.2013127revocarea hotărârii consiliului local oneşti nr.22 10.04.2009 şi a hotărârii consiliului local oneşti nr.13 03.02.2012.pdf
09.2013126aprobarea regulamentului privind vânzarea bunurilor imobile din proprietatea privată a municipiului oneștia1.pdf
09.2013126aprobarea regulamentului privind vânzarea bunurilor imobile din proprietatea privată a municipiului onești.pdf
09.2013125aprobarea actualizării proiectului pentru investiţia “amenajare spaţii verzi în municipiul oneşti, judeţul bacău”.pdf
09.2013124predarea unor sectoare de drumuri naţionalea1.pdf
09.2013124predarea unor sectoare de drumuri naţionale.pdf
09.2013123nominalizarea reprezentanţilor consiliului local oneşti in consiliile de administratiea1.pdf
09.2013123nominalizarea reprezentanţilor consiliului local oneşti in consiliile de administratie.pdf
09.2013122aprobarea statelor de funcţii pentru personalul nedidactic.pdf
09.2013121aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului oneştia1.pdf
09.2013121aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului oneşti.pdf
09.2013120aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local.pdf
09.2013119aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană stradală şi adresă pentru municipiul oneştia3.pdf
09.2013119aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană stradală şi adresă pentru municipiul oneştia2.pdf
09.2013119aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană stradală şi adresă pentru municipiul oneştia1.pdf
09.2013119aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană stradală şi adresă pentru municipiul oneşti.pdf
09.2013118aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului oneştia1.pdf
09.2013118aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului oneşti.pdf
09.2013117rectificarea bugetului local.pdf
08.2013minuta din 22.08.2013minuta din 22.08.2013.pdf
08.2013116aprobarea documentaţiei plan urbanistic zonal „construire parc fotovoltaic municipiul oneşti, judeţul bacău”.pdf
08.2013115atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al municipiului oneşti.pdf
08.2013114aprobarea promovării de către consiliul local al municipiului oneşti .pdf
08.2013113aprobarea promovării de către consiliul local al municipiului oneşti .pdf
08.2013112acordul în vederea infiintarii unui centru de permanenta medicala în cadrul spitalului municipal oneşti.pdf
08.2013111aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „retea de canalizare noua in cartierul borzesti, municipiul oneşti.pdf
08.2013110cofinantare turneu international tenis gentlemen's tennis cup.pdf
08.2013109rectificare buget local2.pdf
08.2013109rectificare buget local1.pdf
08.2013109rectificare buget local.pdf
07.2013minuta din 25.07.2013minuta din 25.07.2013.pdf
07.2013minuta din 18.07.2013minuta din 18.07.2013.pdf
07.2013minuta din 04.07.2013minuta din04.07.2013.pdf
07.201399aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren şi prelungirii duratei de concesionare a unor contracte2.pdf
07.201399aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren şi prelungirii duratei de concesionare a unor contracte1.pdf
07.201399aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren şi prelungirii duratei de concesionare a unor contracte.pdf
07.201398aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului oneşti.pdf
07.201397modificarea hotărârii consiliului local nr.73 din 2009.pdf
07.201397aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului oneşti 1.pdf
07.201396aprobarea numirii administratorului unic şi a cenzorilor la dpp.pdf
07.201396act constitutiv al societĂŢii comerciale.pdf
07.201395aprobarea finanţării festivalului “hollywood music star oneşti” .pdf
07.2013106modificarea hotărârii nr. 39 din 2012.pdf
07.2013106modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a4.pdf
07.2013106modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a3.pdf
07.2013106modificarea hotărârii nr. 39 din 2012 a2 .pdf
07.2013105aprobarea finanţării stagiului de pregătire sportivă în perioadaa1.pdf
07.2013105aprobarea finanţării stagiului de pregătire sportivă în perioada.pdf
07.2013104aprobarea premierii elevei marin bianca maria, absolventă a colegiului sportiv “nadia comăneci” oneşti care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat 2013.pdf
07.2013103rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013a2.pdf
07.2013103rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013a1.pdf
07.2013103rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013.pdf
07.2013102aprobarea premierii elevei prisecaru diana georgiana de la Şcoala gimnazială „sfântul voievod Ştefan cel mare” şi a elevei basoc adriana cristina de la Şcoala gimnazială nr.1 oneşti.pdf
07.2013101aprobarea cofinanţării achiziţionării unui computer tomograf pentru dotarea spitalului municipal oneşti .pdf
07.2013100rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 20132.pdf
07.2013100rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 20131.pdf
07.2013100rectificarea bugetului local al municipiului oneşti pe anul 2013.pdf
06.2013minuta din 17.06.2013minuta din 17.06.2013.pdf
06.2013minuta din 05.06.2013minuta din 05.06.2013.pdf
06.201394realocare exemplare animale gradina zoologica onesti.pdf
06.201393aprobare participare municipiul onesti la program rabla 2013.pdf
06.201392inchiriere prin licitatie suprafata de teren.pdf
06.201391dare in administrare a unor bunuri imobile serviciului judetean de ambulanta bacau.pdf
06.201390aprobare cofinantare evenimente religioase si sportive.pdf
06.201389aprobare modificari in structura bugetului local.pdf
06.201388cofinantare asociatie sportiva fotbal club dinamo onesti.pdf
06.201387modificare statut functii dgas onesti.pdf
06.201386modificare hcl 39 din 2012 organigrama aparat de specialitate a primarului.pdf
06.201384completare hcl 128 din 5 decembrie 2012 privind premiere elevi si profesori.pdf
06.201383aprobare modificari in structura bugetului local.pdf
05.2013minuta din 23.05.2013minuta din 23.05.2013.pdf
05.2013minuta din 20.05.2013minuta din 20.05.2013.pdf
05.201382aprobare plan disponibilizare termon ct conform hcl 33_21-03-2012.pdf
05.201381modificare hcl 130 din 13 decembrie 2012.pdf
05.201380constituire drep superficie catre cntee transelectrica.pdf
05.201379completare si modificare inventar domeniu public onesti.pdf
05.201378concesionare prin licitatie publica teren pasune.pdf
05.201377modificarehcl 69 din 08 august 2012.pdf
05.201376modificare stat functii dgas onesti.pdf
05.201375aprobare concesionare si inchirieri de teren in onesti.pdf
05.201374aprobare regulament privind animale domestice si pasari de curte.pdf
05.201373modificare hcl 109 din 7 noi-2012.pdf
05.201372model contract delegare gestiune transport public de persoane.pdf
05.201371aprobare cotizatie adis bacau.pdf
05.201370aprobare finantare manifestari artistice 1-2 iunie 2013.pdf
05.201369aprobare mod utilizare credit - municipiul onesti.pdf
04.2013minuta din 18.04.2013minuta din 18.04.2013.pdf
04.201368aprobare finantare competitie cupa nadia comaneci.pdf
04.201367modificare hcl 39 din 2012 - organigrama aparat specialitate primar.pdf
04.201366atribuire teren extindere primiri urgente spital onesti.pdf
04.201365modificare hcl 11 din 14 februarie 2013 - proiect extindere spital onesti.pdf
04.201364asociere municipiul onesti e-on energie- realizare bransamente in comun .pdf
04.201363aprobare contract asociere municipiul onesti-fundatia impreuna spre viitor.pdf
04.201362stabilire costuri servicii sociale persoane cu handicap 2013.pdf
04.201361aprobare infiintare serviciul voluntar situatii de urgenta.pdf
04.201360aprobare concesiune suprafete de teren.pdf
04.201359modificare act constitutiv domeniu public si privat.pdf
04.201358dare spatiu in folosinta gratuita si inchiriere spatii in municipiul onesti.pdf
04.201357aprobare finantare album retrospectiv ghita mocanu.pdf
04.201356finantare targ oferte educationale.pdf
04.201355stabilire taxa oficieri casatorie.pdf
04.201354aprobare modificari buget local.pdf
04.201353aprobare cont executie bugetara pe 2012.pdf
04.201352buget de venituri si cheltuieli domeniu public si privat onesti.pdf
04.201351aprobare bilant contabil 2012-domeniul public si privat onesti.pdf
04.201350aprobare bilant contabil 2012-termon ct onesti.pdf
03.2013minuta din 21.03.2013minuta din 21.03.2013.pdf
03.2013minuta din 05.03.2013minuta din 05.03.2013.pdf
03.201349trecerea in administrare consiliul local-centrale termice anl.pdf
03.201348aprobare caiet de sarcini zona incintei cet 1 borzest.pdf
03.201347modificare act constitutiv dpp onesti.pdf
03.201346modificare hcl 119-22 noiembrie 2012.pdf
03.201345aprobare raport privind calitatea aerului.pdf
03.201344aprobarea situatiei gradinii zoologice onesti.pdf
03.201343stabilire numar maxim de autorizatii tax.pdf
03.201342sustinere financiara crucea rosie bacau.pdf
03.201341activitatea asistentilor personali - semestrul ii 2012.pdf
03.201340aprobare plan analiza si acoperire a riscurilor.pdf
03.201339aprobare model contract concesiune.pdf
03.201338modificare hcl 22 - 28 februarie 2013.pdf
03.201337incredintare cu titlu gratuit a unor suprafete de teren.pdf
03.201336prelungire perioada de concesiune teren.pdf
03.201335planul de actiuni-lucrari de interes local.pdf
03.201334aprobare buget consolidat al municipiului onesti.pdf
03.201333program restructurare termon ct onesti.pdf
03.201332predarea unor sectoare de drum ministerului transporturilor.pdf
02.2013minuta din 28.02.2013minuta din 28.02.2013.pdf
02.2013minuta din 14.02.2013minuta din 14.02.2013.pdf
02.201331constituire comisie evaluare proiecte finantari nerambursabile.pdf
02.201330acord de asociere municipiul onesti-club sportiv.pdf
02.201329modificare hcl 116 din 2012 si hcl 127 din 2012.pdf
02.201328modificare hcl 41 din 2012 privind directia de asistenta sociala.pdf
02.201327aprobare organizare targ oferte educationale.pdf
02.201326parteneriat municipiul onesti-liceul d. cantemir.pdf
02.201325aprobare tarife abonamente parcare si regulament sistem parcare cu plata.pdf
02.201324studiu de oportunitate si caiet de sarcini pentru licente de traseu.pdf
02.201323aprobare proceduri si criterii selectie operatori taxi.pdf
02.201322aprobare retea scolara pentru 2013-2014.pdf
02.201321concesionare suprafete de teren.pdf
02.201320aprobare inchiriere spatii comerciale.pdf
02.201319aprobare utilizare sume din credite pentru proiecte europene.pdf
02.201318aprobare repartizare locuinte anl.pdf
02.201317modificare hcl 39 pe 2012-aprobare aparat de specialitate al primarului.pdf
02.201316completare hcl 83 pe 2011.pdf
02.201315modificare hcl 130 din 2012-privind impozitele si taxele locale.pdf
02.201314modificare hcl 124 din 2012-delegare trasee transport public local.pdf
02.201313completare inventar domeniul public.pdf
02.201312constituire comisie negociere si stabilire redeventa.pdf
02.201311asociere municipiul onesti cu judetul bacau.pdf
01.2013minuta din 23.01.2013minuta din 23.01.2013.pdf
01.2013minuta din 16.01.2013minuta din 16.01.2013.pdf
01.20139aprobare utilizare excedent bugetar din 2012.pdf
01.20138acord de parteneriat public privat - ingrijiere persoane varstnice.pdf
01.20137prelungire pug si regulament de urbanism.pdf
01.20136modificare rof consilil local.pdf
01.20135modificare hcl 124 din 2012.pdf
01.20134modificare hcl 130 din 2012.pdf
01.20133aprobare acoperire definitiva deficit bugetar 2012.pdf
01.20132validarea unui nou consilier local.pdf
01.201310modificare hcl 4 din 2013.pdf
01.20131demisia unui consilier local.pdf